Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Jäätmehoolduse arengusuunad

Jäätmehoolduse arengusuunad

Jäätmehooldust arendatakse riigi jäätmekava ja Tallinna jäätmekava alusel. Riigi ja linna jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse olukorda, jäätmehoolduse korraldamist ja seda, kuidas saavutada efektiivsem ressursside kasutamine. Linna jäätmekava koostamisel võetakse arvesse üleriigilises arengukavas sätestatut ning see on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa.

2022. aastal vastu võetud "Tallinna jäätmekava 2022-2026" põhilised arengusuunad on: 
  • edendada jäätmetekke vältimist;
  • edendada ja suurendada jäätmete liigiti kogumist ja ringlussevõttu; 
  • tõhustada jäätmekorraldust, sealhulgas järelevalvet; 
  • toetada ringmajanduse põhimõtete rakendamist; 
  • suurendada teadlikkust.

Ringmajandus

Tallinn on selgelt teadvustanud, et jäätmehoolduse kavandamist tuleb vaadelda üldisemas ringmajanduse kontekstis. Nii on Tallinnal kavas ka ringmajanduse põhimõtteid laiemalt edendada ja rakendada, kaasates huvirühmi.

Tallinna linna peamised ringmajanduse edendamise sihid aastatel 2022–2026 on:

  • viia rõhuasetus tavapärastelt jäätmejaamadelt ringmajanduskeskustele;
  • toetada jätkusuutlikke korduskasutust hõlmavaid lahendusi;
  • suurendada elanikkonna teadlikkust asjade korduskasutamisest, parandamise võimalustest ning selle kaudu jäätmetekke vähendamisest ja vältimisest ning jäätmete ja kasutatud asjade liigiti kogumisest.

Ringmajandus on majandusmudel ja lähenemine, kus majanduskasv lahutatakse loodusressursside ülekasutamisest ja sellega kaasnevatest negatiivsetest keskkonnamõjudest. 

Ringmajandus on alternatiiv valitsevale lineaarsele „võta-tee-viska ära“ tootmise ja tarbimise majandusmudelile, mis vajab suurt kogust võrdlemisi odavat materjali ja sisendit ning toodab samas palju jäätmeid. Ringmajandus on ennast taastootev süsteem, kus hoitakse tooted, komponendid ja materjalid jätkuvalt nende kõige suurema kasuliku väärtuse juures.

ringmajandus

 

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD) on koostöös Tallinna linnaga koostanud aruande "Ringmajandus Tallinnas". 

Aruandes võetakse kokku OECD, Tallinna linna ning avaliku-, era- ja mittetulundussektori huvirühmade 20 kuud kestnud valdkondliku dialoogi tulemused. Selles esitatakse Eestis ja Tallinna linnas edendatavate olemasolevate ringmajandusalgatuste peamised komponendid, peamised väljakutsed ja poliitikameetmete soovitused, mis aitavad linnal arendada oma pikaajalist nägemust ringmajandusest, seades tulevikueesmärgid.

Aruandest lähtuvalt plaanib Tallinna linn edasi liikuda oma ringmajanduse arengukava loomisega, mis peaks valmima 2025. aasta jooksul. Arengukavas plaanitakse muuhulgas fookusesse võtta OECD aruandes toodud teemad, millel on Tallinnas ringmajandusele üleminekuga seoses suur potentsiaal: ehitatud keskkond, toit, turism (ja avalikud üritused), samuti tekstiil.

 

Loe ringmajanduse kohta rohkem:

Õigusaktid ja tegevuskavad

Jäätmehooldust reguleerivad õigusaktid

Mereprügi tegevuskava

Tallinna linn koostöös Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskusega (SEI Tallinn) koostasid pealinna mereprügi vältimise ja vähendamise tegevuskava 2022-2026. Tegevuskava ja seotud informatsiooniga on võimalik tutvuda siit.
 

Kontakt

Tallinnas korraldab jäätmehooldust ja edendab ringmajandust Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakond. Kirjutage meile e-posti aadressile [email protected] või võtke otse ühendust meie spetsialistidega.
10119 Tallinn, Kaarli pst 1
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Lüüli Junti osakonna juhataja [email protected] 6404634
Eliis Kuus jäätmete juhtivspetsialist [email protected] 6404131
Liina Kanarbik ringmajanduse juhtivspetsialist [email protected] 6164012
Katarina Papp ringmajanduse ekspert [email protected]
Triin Ida peaspetsialist [email protected] 6404137
Eva Liisa Vahtramaa peaspetsialist [email protected] 6404245
Raigo Jaska peaspetsialist [email protected] 6404285
Rene Ron Vest peaspetsialist [email protected] 6404567
Teele Joost projektijuht [email protected] 6404465
Teele Joost projektijuht 6404465
Pjotr Gavrilov järelevalve peaspetsialist [email protected] 6404581
Mikk-Erik Saidla järelevalve peaspetsialist [email protected] 6404610
 

Viimati muudetud 29.12.2023