Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Juhendmaterjalid

Materjalide vaatamiseks vajuta pildi peale, allalaadimiseks - vastava lingi peale.

Juhendid

Jäätmete üleandmise võimalused Tallinnas (est

 Jäätmete liigiti kogumise juhendid haridusasutustele (biojäätmed, plast- ja metallpakend, joogikartong, segaolmejäätmed, vanapaber
biojäätmed_koolid.PNG
plast_koolid.PNG
segaolme_koolid.PNG
vanapaber_koolid.PNG

Biojäätmete kogumise juhendmaterjal toitlustus- ja majutusettevõtetele (estruseng
BIO_juhend_EST.PNG

Praktiline juhend keskkonnasõbralike ürituste korraldamiseks, Tartu Loodusmaja (est

yrituste_juhend_small.jpg

Keskkonnahoidlike sündmuste juhend, (est) (Keskkonnaministeerium)

Keskkonnahoidliku ürituse korraldamise reeglid linnaasutustele (est) (linnapea 05.04.2023 käskkiri nr T-4-1/23/6)

Prügi sorteerimise juhend,


Voldikud

Pakendite liigiti kogumine (est, rus) 
pakend_small.jpg

Biojäätmete kogumine (est/rus)

 

Ohtlike jäätmete kogumine (est, rus
ohtlikud_small.jpg

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine (est, rus
ehitusjaatmed_small.jpg

 


Õppematerjalid

Teenuse kirjeldus: nõustamine ja teavitus

Viimati muudetud 17.05.2023