Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Juhendmaterjalid

Materjalide vaatamiseks vajuta pildi peale, allalaadimiseks - vastava lingi peale.

Juhendid

Prügi spikker (est, rus) ca 0,86 Mb
spikker_small.jpg

Sildid-juhendid liigiti kogumiseks (est) ca 0,27 Mb
sildid_kokku.jpg

Jäätmete liigiti kogumise juhendid haridusasutustele (biojäätmed, plast- ja metallpakend, joogikartong, segaolmejäätmed, vanapaber
biojäätmed_koolid.PNG
plast_koolid.PNG
segaolme_koolid.PNG
vanapaber_koolid.PNG

Biojäätmete kogumise juhendmaterjal toitlustus- ja majutusettevõtetele (estrusengca 0,23 Mb
BIO_juhend_EST.PNG

Praktiline juhend keskkonnasõbralike ürituste korraldamiseks, Tartu Loodusmaja (est) ca 5,6 Mb

yrituste_juhend_small.jpg

Juhend avalike ürituste korraldajaleKuidas koguda avalikul üritusel jäätmeid ja milliseid nõusid kasutada, 0,1 Mb

Prügi sorteerimise juhend, ca 0,2 Mb


Voldikud

Pakendite liigiti kogumine (est, rus) ca 12,98 Mb
pakend_small.jpg

Biojäätmete kogumine (est/rus)

Biojäätmete kompostimine väikemajapidamises (est, rus) ca 7,2 Mb
kompost_small.jpg

Ohtlike jäätmete kogumine (est, rus) ca 5,05 Mb
ohtlikud_small.jpg

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine (est, rus) ca 6,3 Mb
ehitusjaatmed_small.jpg

 


Õppematerjalid

Teenuse kirjeldus: nõustamine ja teavitus

Viimati muudetud 15.03.2023