Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kakumäe metsa kaitseala

Tallinna Linnavalitsus algatas 15.06.2022 korraldusega nr 570 Kakumäe metsa kaitse alla võtmise menetluse. Kakumäe metsa kaitseala on moodustamisel olev kohaliku omavalitsuse tasandi kaitseala, mis asub Haabersti linnaosa territooriumil 54,24 ha suurusel alal.

Tutvu Tallinna Linnavalitsuse korralduse materjalidega siin:

Kakumäe metsa kaitse alla võtmise menetluse algatamine

Seletuskiri

Kakumäe metsa kaitseala välispiir

Kakumäe metsa kaitseala kaitse-eeskirja eelnõu ja seletuskiri

Loodusobjekti kaitse alla võtmise määruse eelnõuga ja menetluse käigus saadud või koostatud dokumentidega saab tutvuda Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis (Mündi tn 2, Tallinn) ja Haabersti Linnaosa Valitsuses (Ehitajate tee 109a/1, Tallinn) ning siinsamas veebilehel.

Avalik väljapanek kestab 1. juulist 30. septembrini 2022. Selle kestel saab igaüks esitada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile (kommunaal@tallinnlv.ee) kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid. Pärast avalikku väljapanekut toimub avalik arutelu. 

Avalik arutelu toimub 27. oktoobril 2022 kell 17.30 Veerise lasteaias (Veerise tn 1). 

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile esitati 15.06.2021 ettepanek Kakumäe rohealade kohaliku kaitse alla võtmise kohta. Ettepanek hõlmas ka teile kuuluvat kinnistut või kinnistuid. Amet tellis kavandatava kaitseala kaitse alla võtmise põhjendatuse, otstarbekuse ning kavandatavate piirangute otstarbekuse ekspertiisi, mis valmis 2021. a lõpus.

Kakumäe metsa kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta väärtuslikke looduskooslusi, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku ning säilitada ja parandada virgestusvõimalusi.

Kavandatava kaitseala territooriumil esinevad vahelduva reljeefi tõttu tekkinud liigirikkad ja eriilmelised metsakooslused. Esteetiliselt silmatorkav on kunagises Kakumäe rabas kasvav mets, mis lähedalasuvast tihedast inimasustusest hoolimata jätab mulje ürgsest ja puutumatust loodusest. Kakumäe metsad pakuvad elupaika imetajatele, haudelindudele ning teistele looma- ja taimeliikidele. Alal paiknevad mitmete II ja III kaitsekategooria kaitsealuste taime- ja loomaliikide elupaigad (näiteks rootsi kukits, ungrukold, karukold, kanakull, musträhn jt). Alal kulgeb puistulindude rändekoridor, mis läbib Tallinna lääneosa rohealasid. Kohatud on üle 100 liigi (puistu)linde, kellest ligikaudu pooled pesitsevad alal. Territooriumil asub Tallinna suurim hallhaigrute koloonia. Piki kavandatava kaitseala rannikut kulgeb unikaalne kambriumi liivakivi paljand. Liigirikkus ja maastikuline mitmekesisus muudavad ala väärtuslikuks loodushariduslikust aspektist. Militaarajaloo elemendid on väärtuslikud pärandkultuuriobjektid, mis on sobivaks talvituspaigaks kaitsealustele nahkhiirtele.

Kavandataval Kakumäe metsa kaitseala moodustavad ülelinnalise tähtsusega rohealad, moodustades väga olulise osa linna rohevõrgustikust. Ala pakub Tallinna linna ja eriti Haabersti linnaosa elanikele arvukalt ökosüsteemiteenuseid ehk loodushüvesid. Ala kasutavad aktiivselt nii tervisesportlased kui ka loodushuvilised ja korilased. Tegemist on hea linnuvaatluskohaga, kus lisaks puistulindudele võib kohata ka merelinde ning jälgida lindude pesitsemist poolsaare tipu lähedastel laidudel. Metsaradade võrgustik on aktiivses kasutuses, kuid külastajad hoiduvad väljakujunenud radadel ning ei põhjusta veel liigset koormust. Erinevad metsakooslused, kasvukohatüübid ning neile iseloomulikud liigid on hästi vaadeldavad, mistõttu sobib ala hästi elurikkuse tundmaõppimiseks ja loodusõppe korraldamiseks. Alal levivad metsad on kohati ürgse ilmega, mistõttu need on inimestele atraktiivsed ja kõrge loodusharidusliku potentsiaaliga. Kõrge kambriumi liivakivi astang pakub häid vaateid merele, Tabasalu pankrannikule ja Tallinna siluetile.

Viimati muudetud 11.08.2022