Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Keskkonnakaitseloa taotlemine

Keskkonnakaitseloa taotlemine

Keskkonnakaitseloa taotlemine

↓ Menetluses olevad keskkonnaload

Jäätmete kõrvaldamiseks ja taaskasutamiseks on vajalik keskkonnaluba vastavalt jäätmeseadusele.

Jäätmealase keskkonnakaitseloa taotlemine

  1. Keskkonnaloa taotlus esitatakse loa andjale (Keskkonnaamet) paberil või digitaaldokumendina, mis allkirjastatakse digitaalallkirja seaduses sätestatud korras.
  2. Keskkonnaloa taotluse  esitab loa andja pärast taotluse nõuetele vastavuse kindlakstegemist arvamuse saamiseks taotleja tegevuskohajärgsele linna- või vallavalitsusele või, kui taotlejal puudub püsiv tegevuskoht, siis taotleja asukohajärgsele linna- või vallavalitsusele.
  3. Keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks tuleb taotleda iga jäätmete töötluskoha ja keskkonnaluba jäätmete tekitamiseks iga käitise või jäätmetekkekoha kohta.

Tallinna linna territooriumile väljastab keskkonnakaitselube Keskkonnaamet (Tallinna kontorid - Kopli 76, 10416 Tallinn, Narva mnt 7a, 15172 Tallinn).

Keskkonnakaitseloa omaja kohustused on toodud Keskkonnaameti kodulehel.


Tallinna haldusterritooriumil menetluses olevad keskkonnakaitseload

Infot ettevõtete kohta, kellel on õigus jäätmeid käidelda (sh vedada), leiab Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee).  Oma arvamust keskkonnaloa taotluse kohta on võimalik avaldada Keskkonnaotsuste infosüsteemis (vt allpool toodud menetluse lingid) peale sisselogimist või saates kirja Keskkonnaameti e-posti aadressile  [email protected] või Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonna aadressile [email protected].

Silluse 15 METRUNA OÜ Taotlus nr T-KL/1023760 17.04.2024 Käideldavate jäätme aastase mahu suurendamine ja üheaegselt ladustavate jäätmete koguse suurenadamine. Menetlus M-128197
Betooni tn 7a Tolmet OÜ Taotlus nr T-KL/1023593 05.04.2024 Metallijäätmete käitlemine Menetlus M-128059
Kopli tn 103 osaühing Ökoloog Taotlus nr T-KL/1022922 12.03.2024 Olemasoleva keskkonnakakaitseloa muutmine Menetlus nr M-127754
Kriidi tn 9 Base Metal OÜ Taotlus nr T/KL- 1022798 20.02.2024 Keskkonnaloa muutmise põhjuseks on osa jäätmekäitluskoha territooriumi allkasutusse andmisest Base Metal Recycling OÜ-le ning vajadus täpsustada jäätmekäitlusprotsesse. Menetlus nr M-126000
Rakise tn 4 Metal Capital OÜ Taotlus nr T-KL/1022998 28.02.2024 Ettevõte taotleb kehtiva jäätmeloa muutmist seonduvalt sooviga täpsustada jäätmeliike, ladustatavaid koguseid ning jäätmekäitluskoha asendiplaani. Menetlus nr M-127564
Kraavi tn 43 osaühing Eurovia-M Taotlus nr T/KL-1023476 28.03.2024 Ettevõte taotleb keskkonnaluba kehtivusajaga 10 aastat jäätmete taaskasutamiseks Menetlus M-127693
Punane tn 56b Krausberg Eesti OÜ Taotlus nr T-KL/1022622 13.02.2024 Segaolmejäätmete kogumine ja sortimine Menetlus M-127350
Mustjõe tn 40 Tallinna Jäätmekeskus Taotlus T-KL/1022114 06.02.2024 Luba taotletakse Lilleküla ringmajanduskeskuse käitamiseks Menetlus M-127035
Betooni 17  aktsiaselts EcoPro Taotlus T-KL/1019487-2 07.07.2024
Luba taotletakse seoses jäätmeloa kehtivuse lõppemisega
Menetlus M-127284
Nõlva 8, territoria SEASIDE DEVELOPMENT OÜ Olmax Grupp OÜ Loa muutmise taotlus nr T/KL-1021943 06.02.2024 Ohtlike ja tavajäätmete ümberlaadimiseks ja ladustamiseks spetsiaalsetes rendikonteinerites/mahutis. Territooriumi rent aadressil Nõlva 8, Tallinn. Menetlus M-127260
Betooni tn 17 aktsiaselts EcoPro Taotlus T-KL/1019487 13.09.2023 Ettevõte tegeleb ohtlike ja tavajäätmete käitlemisega. Käitluskeskuse põhiliseks tegevuseks on sorteerimine ja sorteeritud jäätmete üle andmine teistesse käitluskeskustesse või teistele ettevõtetele, jäätmesegude koostamine ja vähese. Luba taotletakse seoses jäätmeloa kehtivuse lõppemisega.
Korrigeeritud on jäätmete nimistut, koguseid ja käitlusmeetodeid.
Menetlus M-125811
Kopli tn 103/38 METRUNA OÜ, BLRT Refonda Baltic OÜ KL-511809 17.03.2022 Ettevõte soovib esitatud taotluse alusel lisada
ühe väliplatsi loale, jäätmeliikide ja aastaste käitluskoguste täpsustust ning ladustavate
jäätmekoguste muutmist.
Menetlus nr M-119533 (peatatud)

 

Teenuse kirjeldus: Keskkonnaloa taotlusele seisukoha esitamine

Lisainfo:
Eliis Kuus, ringmajanduse osakonna juhtivspetsialist, tel 640 4131

 

Viimati muudetud 15.05.2024