Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Keskkonnamõju hindamised Tallinnas

Keskkonnamõju hindamised (projektidele)

Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmised 

  
Keskkonnamõju strateegilised hindamised (strateegilistele planeerimisdokumentidele)

Üldplaneeringud

Teemaplaneeringud

Detailplaneeringud

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmised 

 

Arengukavad, strateegiad

Viimati muudetud 15.05.2023