Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Keskkonnasõbraliku liikumise kuu 2015

 KSLK logo.jpg RUS

Plakat2015.jpgKeskkonnasõbraliku liikumise kuu Tallinnas toimub 1.‑30. septembrini 2015. Kampaania üldine eesmärk on suurendada elanike keskkonna- ja liiklemisalast teadlikkust. Koostöös eri ametite, linnaosavalitsuste ja teiste koostööpartneritega soovitakse  luua linnas meeldiv ja ohutu keskkond, kus saab säästvalt liikuda ja suurendada tänavatel liikumise turvalisust, eelkõige silmas pidades  lapsi ja noori, propageerida keskkonnasäästlike ja CO2 null-emissiooniga liiklusvahendite kasutamist ja keskkonnasõbralike liikumisviiside eeliseid. Kampaania vältel propageeritakse linna ühissõidukite kasutamist ja auto kasutamise vähendamist ning keskkonnasõbraliku liikumise viiside nagu jalgsi käimine, jalgrattasõit jms väärtustamist. 

Sellel aastal on kuu läbivaks  teemaks „Tee liikudes targad valikud“ eesmärgiga näidata, kuidas võib linnas kasutada erinevaid ühistranspordi liike ja keskkonnasõbralikke liikuvusviise.

Keskkonnasõbraliku liikumise kuu ajakava

Kampaania plakat (pdf)

Kampaania infovoldik (pdf)

Keskkonnasõbraliku liikumise kuu algab 1. septembril, mil kooliteed alustavatele lastele jagatakse helkurvestid. Keskkonnasõbraliku liikumise kuu ametlik avamine toimub 5. septembril kell 12 Uue Maailma tänavafestival, mille käigus tänavad hõivatakse jalakäijate poolt. Tänu koostööle Tallinna Keskkonnaametiga on tänavafestivali kavva lisatud keskkonnaalased tegevused – teavitatakse inimesi keskkonnasõbraliku liikumise kuu eesmärkidest ja tegevustest; esmakordselt töötab jäätmelava, kus tegutseb oma programmiga Prügihunt (5.09. kell 11-15, Väike-Ameerika 19); lastealal tegeleb liikumise kuu maskott Snupsi

Galerii: Prüguhunt Uue Maailma tänavafestivalil, Uue Maailma tänavafestivali album Tallinna Keskkonnaameti Facebookis

Septembri jooksul toimuvad keskkonnasõbraliku liikumise kuu raames kõikides linnaosades üritused ja kampaaniad, sh kepikõnnid, spordi-, tervise- ja teabepäevad jms. 12.-13.09. toimub SEB Tallinna Maraton. 18.-19.09. korraldatakse jalgsimatkad „Vanalinna roheline ring“.  

Koostöös Tallinna transpordiameti ja Viimsi vallavalitsusega viiakse läbi teavituskampaania „Pargi ja Reisi“ süsteemi kuuluvate parklate kasutamise suurendamiseks. Kampaania viiakse läbi nii visuaalselt (välireklaam) kui ka Tallinna linna ja Viimsi valla meediakanalite kaudu. Kampaania lõpus toimub auhindade loosimine Pirita P&R parkla kasutajate vahel.  

Kuu tippsündmuseks on autovaba päev, mis sellel aastal toimub 20. septembril, Euroopa liikuvusnädala raames, algusega kell 10 Põhja-Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus. Sel päeval piiratakse kella 09.30-st 16.30-ni sõidukite sissesõit Telliskivi tänaval raudteede vahelisel lõigul. Sel ajal pakutakse linlastele Telliskivi Loomelinnakus võimalust võtta osa keskkonnasõbraliku liikumisega seotud tegevustest ja nautida kontserti. Lastele ja täiskasvanutele pakutakse meelelahutust, avatakse targa liikuja väljak, toimub maakauba turg. Kohal on Tallinna Keskkonnaameti, Põhja-Tallinna valitsuse ja Prügihundi telgid. Lastega mängib ja jagab teavet keskkonnasõbralikust liikumisest maskott Snupsi, kes Euroopa liikuvusnädala jooksul (16.-22.09.) külastab Põhja-Tallinna linnaosa lasteaedu.  

Samuti on huvilistel võimalus osaleda jalgsimatkal „Telliskivi Loomelinnaku minevikust“, mis viib osavõtjad tutvuma endise tööstusalaga või jalgrattamatkal „Sada aastat Põhja-Tallinna arhitektuuris“, kus kogenud giidi saatel saab avastada viimase saja aasta erinevate arhitektuuristiilide ehitisi ja hooneid Põhja-Tallinna linnaosas. Samal päeval toimub orienteerumismäng ühistranspordiga, mille start ja finiš on Telliskivi tänaval. 

Tallinna Kommunaalamet planeerib avada kas septembriks või liikumise kuu jooksul uued või renoveeritud kergliiklusteed Kalaranna tänaval, Pärnu mnt – Järvevana tee vahelisel lõigul, Priisle teel (Narva mnt ja Ussimäe tee vahel) ning Tondiloo haljasalal (Linnamäe tee 28a).

Keskkonnasõbraliku liikumise kuud korraldatakse Tallinnas neljandat korda ja seda koordineerib Tallinna Keskkonnaamet.

 

Keskkonnasõbraliku liikumise kuu 2014

Keskkonnasõbraliku liikumise kuu 2013 

Keskkonnasõbraliku liikumise kuu 2012

 

Viimati muudetud 30.08.2018