Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Keskkonnasõbraliku liikumise kuu 2020 kokkuvõte

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet korraldas koostöös linna ametite ning linnaosade valitsustega 27. augustist – 30. septembrini 2020 Tallinnas kampaania „Keskkonnasõbraliku liikumise kuu”.

2012. aastast toimuva kampaania eesmärk on suurendada elanike keskkonna- ja liiklemisteadlikkust ning propageerida jalgrattasõitu ja teisi keskkonnasäästlikke liikumisviise.

Koostöös ametite, linnaosavalitsuste ja teiste koostööpartneritega soovitakse luua linnas säästvat liikumist soosiv keskkond, kus on turvaline liigelda. Samuti soovitakse tutvustada keskkonnahoidlike liikumisviiside eeliseid, sh ärgitada inimesi vähendama autosõite ning eelistama kõndimist, rattasõitu ja ühistransporti.

Tänavuse kampaania jooksul toimus Tallinnas kokku ligi 60 üritust, sh tervisejooksud, jalgpalli- ja korvpallitreeningud, kepikõnnitreeningud ja joogatunnid.

Tänavune keskkonnasõbraliku liikumise kuu jagati tinglikult 4 temaatiliseks plokiks:

Igas plokis oli oma peamine üritus, mis oli ploki teemaga otseselt seotud, lisaks keskkonnasõbraliku liikumise kuu eesmärgiga seotud tegevused.

Temaatiliste plokkide kirjeldus:

  1. 27.08.-4.09. – Merele avatud linn.

Ploki peamine üritus oli Läänemere päev, mis toimus 27.08.2020. Läänemere päeva toimumist Eestis koordineeris Soome Instituut koos Soome suursaatkonnaga Tallinnas. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet koos Tallinna Botaanikaaia ja Kadrioru pargiga osales Läänemere päeval oma kavaga. Päeva jooksul toimusid järgnevad tegevused: Tallinna Botaanikaaia ekskursioon teemal „Läänemeremaade põnevad taimed“, mereprügipüüduri Seabin keskkonnaharidusliku programmi läbiviimine õpilastele Tallinna Vanasadama Admiraliteedi basseini ääres, jalutuskäik mööda renoveeritud Mustjõe kallast, jalgrattaretk giidiga mööda Tallinna lahe rannikut „Tallinna Läänemere ranna kultuurilugu“, jalutuskäik Reidi teel „Reidi tee linnaruumis“, töötuba „Läänemerest inspireeritud ehituskunst“ ja õhtune jalutuskäik giidiga mööda Pirita randa

2. 5.- 15.09. – Sõbralikud linna tänavad.

5.-6.09 toimus ploki peamine üritus Uue Maailma tänavafestival, mis oli ühtlasi keskkonnasõbraliku liikumise kuu ametlik avaüritus. Ürituse korraldusmeeskonna ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti koostöös viidi läbi mitmeid keskkonnasäästlikke tegevusi: seemnepommi töötuba, keskkonnahariduslikud tegevused Eesti Pandipakendi telgis ja Keskkonnaameti keskkonnabussis. Samuti teavitati inimesi keskkonnasõbraliku liikumise kuu eesmärkidest ja tegevustest.

3. 16.- 22.09. Euroopa liikuvusnädal „Zero-emission mobility for all“ – heitevaba liikuvus kõikidele.

Liikuvusnädala raames toimusid asumite ekskursioonid, kepikõnnitreeningud ja  joogatunnid.  Koroonaviiruse ennetamiseks otsustas Tallinna Linnavalitsus  ära jätta 16.septembril toimuma pidanud "Valgus Kõnnib 2020" festivali ning ploki peasündmuse 20. septembril toimuma pidanud Autovaba päeva üritused. Mõlema ürituse puhul oleks olnud raske tagada inimeste piisav hajutatus. Linlasi kutsuti üles neil päevil nautima tervislikku ning keskkonnasõbralikumat liikumisviisi, külastades perega terviseradu, metsi ning rabasid. 

4. 23.-30.09. – Kogukonna linn

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet koostöös kogukonnaaedade eesvedajatega viis läbi aedade külastuspäevad. Külastati järgmisi aedu: Laagna aeda, Pae aeda, Mustamäe aeda ja  Ameerika aeda. Avatud külastuste raames tutvustati kõikidele huvilistele aedade tekkelugu ja igapäeva korraldust, räägiti hooaja suurimatest õnnestumistest ja väljakutsetest seoses söödavate taimede kasvatamisega linnas ning anti ülevaade võimalusest kogukonnaaia tegevustes kaasa lüüa. Külalisi kostitati taimetee ja aiasaadustega.

Lisaks eelmainitule kuulus keskkonnasõbraliku liikumise kuu programmi muidki üritusi: 26.-27.08 toimus PROTO avastustehases konverents „Autonoomse transpordi tulevik Läänemere regioonis“, 5.09 toimus Kirjandustänava festival ning 19.09 toimus ülemaailmne koristuspäev.

Keskkonnasõbraliku liikumise kuud kajastasid kampaania jooksul Tallinna TV ja ETV+,  linnaosade ajalehed, avaldati 16 pressiteadet (neist 10 eesti keeles ja 6 vene keeles) ning teavitati elanikke keskkonnasõbraliku liikumise kuu veebilehel /liikumiskuu (eesti keeles) ja /rus/mobilnost (vene keeles).

Keskkonnasõbraliku liikumise kuu üritused olid populaarsed ja saadud tagasiside põhjal pakkusid elanikele huvi. Seetõttu on oluline tagada kampaania jätkusuutlikkus ja korraldada keskkonnasõbraliku liikumise kuu ka järgmisel aastal.

 

 

Viimati muudetud 26.11.2020