Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

KSLK 2012

  keskkonnasobralik_kuu-(2).gifKeskkonnasõbraliku liikumise kuu

  Keskkonnasõbraliku liikumise kuu Tallinnas 1. – 30. september 2012.

  Keskkonnasõbraliku liikumise kuu ajakava

  Pressiteade 29.08.2012

  Infovoldik

  Autovaba päeva kava 22.09.2012

 

Eesmärk

Suurendada elanike keskkonna- ja liiklemisalast teadlikkust koostöös eri ametite, linnaosavalitsuste ja teiste koostööpartneritega, astuda vastu valglinnastumisele ning luua linnas meeldiv ja ohutu keskkond, kus säästvalt liikuda ja suurendada tänavatel liikumise turvalisust, eelkõige silmas pidades just lapsi ja noori, propageerida keskkonnasäästlike liiklusvahendite kasutamist ja keskkonnasõbralike liikumisviiside eeliseid.

Kampaania idee

Keskkonnasõbraliku liikumise kuu idee tekkis seoses Tallinnas autovaba nädala korraldamisega. Tallinna Keskkonnaamet on alates 2005. aastast korraldanud autovaba päeva ja nädalat, mis on toimunud Euroopa autovaba nädala raames.

Sel aastal soovime tavapärase kampaania korraldada keskkonnasõbraliku liikumise kuuna, et kaasata rohkem osalisi ja teha keskkonnasõbralikku liikumist tutvustavaid üritusi. Kuigi septembrikuus korraldatakse Tallinnas mitmesuguseid keskkonnasõbralikku liikumist propageerivaid üritusi, ei jõuta nende kaudu sageli kindla sihtrühmani.

Keskkonnaamet kogub kokku info eri ürituste kohta ning korraldab koos osalistega teavituskampaania, mille eesmärk on aidata kaasa elanike väärtushinnangute ja käitumisharjumuste keskkonna­säästlikuks muutmisele.

Üritused hõlmavad säästva liikumisviisi kasutamist ning nende kombineerimist, nagu näiteks jalgsi käimine, jooksmine, jalgrattasõit, sportimine, ühissõidukite kasutamine jms.

Ürituste põhieesmärk on suurendada liiklemisteadlikkust, luua valglinnastumisele vastukaaluks linnas meeldiv ja ohutu keskkond säästvaks liikumiseks ning vähendada tänavatel liikumise riske, eelkõige silmas pidades just lapsi ja noori.

Kampaania vältel propageeritakse linna ühissõidukite kasutamist ja auto kasutamise vähendamist ning keskkonnasõbraliku liikumise viiside, nagu jalakäimine, jalgrattasõit jms väärtustamist.

Tallinna autovaba nädal toimub Tallinnas keskkonnasõbraliku liikumise kuu raames. 2012. aasta Euroopa autovaba nädala teema on „Moving in the right direction”(„Liikumine õiges suunas”).

Kuu tippsündmuseks kujuneb üle euroopaline autovaba päev 22. septembril. Plaanis on sel päeval piirata kella 10-18 sõidukite sissesõitu Tallinna vanalinna. Linlastele pakutakse autovabal päeval võimalust kontrollida oma tervisenäitajaid tervisetelgis Vabaduse väljakul, osaleda jalgsimatkal vanalinna rohealadel, soodsalt külastada Raekoja torni ja kuulata Jüri Kuuskemaa ajaloolistest ürikutes ammutatud teadmisi sellest, kuidas tallinlased keskajal liikusid. Raekoja platsil on avatud etnolaat. Samal päeval toimub orienteerumismäng ühissõidukitega.

Keskkonnasõbraliku liikumise kuu 2012. aastal toimub koostöös erinevate linnaametkondade ja -asutustega ning kodanikuühendustega, sealhulgas Tallinna Sotsiaal‑ ja Tervishoiuamet, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet, SEB Tallinna maratoni korraldajad jt.

Keskkonnasõbraliku liikumise kuu pidulik avamine toimub 8. septembril kell 18 koos SEB Tallinna maratoni avatseremooniaga.

Viimati muudetud 30.08.2018