Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Läänemere päeva konverentsi päevakava

Läänemere päeva konverentsi päevakava

Läänemere päeva konverents


Toimumiskoht: Tallinna Vanasadama uus kruiisiterminal (Logi tänav 4/2)
Toimumisaeg: 26. august 2021 kl 9.00-15.30

08.30 - 09.00 Konverentsile registreerimine

09:00-09:05 Avasõnad. Abilinnapea Kalle Klandorf

09:05-09:10 Tervitussõnavõtt. Valdo Kalm, Tallinna Sadama juhatuse esimees.

09:10-09:30 Kliimamuutuste negatiivsed ja positiivsed ilmingud Läänemerel. Taimar
Ala. Keskkonnaagentuur. Direktor.
09:30-10:10 Inimtegevuse, kliimasoojenemise ja rannikumere mõjust Tallinna, sh
lähiümbruse randadele. Tarmo Soomere. Akadeemik professor. Eesti
Teaduste Akadeemia. President.
10:10-10:40 Läänemere avamere tuulepargid ja selle vesiniku tootmise potentsiaal.
Enn Lust. Akadeemik professor. Tartu Ülikool. Füüsikalise keemia õppetool.
10:40-11:00 Inimmõjust Läänemerele. Rene Reisner. Keskkonnaministeerium.
Merekeskkonna osakond. Juhataja.
11:00-11:20 Merendusettevõtete panus puhta Läänemere heaks. Ellen Kaasik. Tallinna
Sadam AS. Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakond. Juhataja
11:20-11:40 Ülemiste järve avamisest linnakodanikele. Jaak-Adam Loover. Tallinna LV.
Linna strateegilise planeerimise teenistus. Arhitekt-linnaplaneerija
11:40-12:00 Tallinna linna joogiveest. Aleksandr Timofejev. AS Tallinna Vesi.
Tootmisdirektor

12:00 – 13:00 LÕUNA

13:00-13:20 Sademevee säästliku käitlemise põhimõtted linnalises keskkonnas. Raili
Kärmas. Keskkonnaministeerium. Veeosakond. Nõunik
13:20-13:40 Tallinna linna haldusalas olevate pinnaveekogude toite- ning ohtlike
ainete sissevoolust ja pinnaveekogude tervendamise vajalikkusest.
Kristiina Ojamäe. Keskkonnaagentuur. Andmehaldusosakond. Juhtivspetsialist.
13:40-14:00 Tallinna linna randade suplusvee kvaliteedist ning supelrandade
rahvusvahelisest keskkonnamärgisest „Sinilipp“. Aune-Annus Urmet.
Terviseamet. Keskkonnatervise osakond. Peaspetsialist.
14:00-14:20 Sademevee immutamisest selle tekkekohas Tallinna linna
haldusterritooriumil. Arvo Käärd. Dotsent. Tallinna Keskkonna- ja
Kommunaalamet. Keskkonnahoiu ja -korralduse osakond. Osakonna juhataja
14:20-14:40 Tallinna linna geoloogiline ehitus ning linna allikad. Alvar Soesoo.
Professor. TalTech. Loodusteaduskond. Geoloogia Instituut
14:40-15:00 Läänemere ökoloogilise seisundi muutustest. Jüri Elken. Professor.
TalTech. Loodusteaduskond. Meresüsteemide Instituut
15:00-15:30 Läänemere päeva konverentsi lõpetamine. Ain Valdmann Ph.D. Keskkonnaja Kommunaalamet. Ameti juhataja.

Viimati muudetud 17.08.2021