Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Läänemere väljakutse- Linnad tervema mere nimel - Baltic Sea Challenge- Cities for a Healthier Sea

Projekt: Läänemere väljakutse- Linnad tervema mere nimel (Baltic Sea Challenge- Cities for a Healthier Sea)

Programm: INTERREG IV A (Kesk- Läänemere piiriülene koostööprogramm)

Projekti kirjeldus 

1.1  Projekti eesmärgid:

Projekti üldine eesmärk on vee saastetaseme piirkondlik vähendamine ja selle kaudu kogu Läänemere saaste vähendamine. Selleks rakendatakse kohalike omavalitsuste ja teiste asjasse puutuvate institutsioonide poolt meetmeid, mis pole seadusandlusest otse tulenevad kohustused, kuid vajalikud vee saastetaseme vähendamiseks.

1.2  Projekti tegevused:

Koostada ja rakendamiseks ette valmistada veekaitse tegevuskava.

Kampaaniate kaudu kaasata tegevuskava koostamisse teisi asjaomaseid organisatsioone. Kaasata tegevuskava koostamisse Tallinna Linnavalitsuse teisi üksuseid ja naaberomavalitsusi.

Tegevusplaanist tulenevalt investeeringute kava koostamine.

Elanikkonna, ametnikkonna ja juhtivpersonali teadlikkuse tõstmine nimetatud valdkonnas.

1.3  Projekti väljundid:

Kampaaniad, koolitused veekaitse alase teadlikkuse tõstmiseks ning veekaitse alase tegevus- ja investeeringute kava väljatöötamine.

Projekti partnerid:

Juhtpartner: Helsingi Linn/ Keskkonna keskus (Soome)

Lihtpartnerid:

  • Turu Linn (Soome) 
  • Tallinna Linnavalitsuse Keskkonnaamet (Eesti) 
  • REC Estonia (Eesti) 
  • Centrum Balticum (Soome) 
  • ERKAS (Eesti) 
  • LALRG (Läti) 

 

Projekti kodulehekülg:  www.citiesforahealthiersea.net

Projekti kestus:  01.09.2010 - 30.04.2012

Projektijuht: Stella Shaumyan, töötelefon +372 640 4287, e-post stella.shaumyan [ät] tallinnlv.ee

Tahad aidata Läänemerd? Tead, miks sa pead kaitsma Läänemerd? Loe ja tee viis pisikest sammu Läänemere heaks!

Bukleti esikülg

Tallinna lahe olukorra ülevaade (ing.keeles)

Pressiteade projekti seminaridest

Pressiteade projekti lõpuüritusest

7.11.11. SEMINAR:  „Rannikumere seisund ja meetmed selle parandamiseks

8.11.11. SEMINAR:  „Õigusaktidest tulenevad kohustused ja võimalused

Viimati muudetud 03.05.2012