Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevuse toetamine

kogukonnaaed

Alates 1.01.2020 toetab Tallinna Keskkonna - ja Kommunaalamet linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevust.

Taotlusvooru peamine eesmärk on soodustada linnaaianduse kaudu jätkusuutlikumat eluviisi ja keskkonnateadlikkuse kasvu linlaste seas. 

Linnaaianduse valdkond hõlmab ennekõike kogukonnaaedade rajamist ja arendamist, kuid ka erakoolide ja -lasteaedade õppeaedade (edaspidi koos linnaaiad) toetamist. Samuti sisaldab see tegevuste ja programmide läbiviimist linnaaianduse valdkonna arendamiseks tervikuna (nt aiandusringid mitmes kogukonnaaias, teavitustegevused linnaaianduse teadlikkuse tõstmiseks vms). 

Taotlusvoorus saavad osaleda juriidilised isikud, sh mittetulundus- ja äriühingud, aga ka erakoolid ja -lasteaiad, kes soovivad rajada oma õppeaeda. 

Toetust saab kasutada nii vajalike materjalide, vahendite, tööriistade ja inventari soetamiseks kui ka töötubade, talgute ja muude toetavate sündmuste läbiviimiseks. 

Toetuse piirsummad ühe taotluse kohta on: uue linnaaia rajamise puhul 5000 eurot; olemasoleva linnaaia puhul 3000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar.

Enne toetuse taotluse sisestamist koosta põhjalik ülevaade nii taotluse sisu kui ka eelarve osas. Abiks kasuta:  Projekti kirjutamise juhendmaterjal

Taotlusi saab esitada 1. jaanuarist 2023. Taotlus esitatakse läbi Tallinna projekti ja tegevustoetuste infosüsteemi ISETEENINDUSKESKKONNA.

Uute kogukonnaaedade loomise puhul on toetuse saamise eelduseks juba MTÜ-na või muu juriidilise keha moodustanud huviliste tuumik, kes on valmis tulevast kogukonnaaeda eest vedama ja teisi huvilisi kaasama ning neil on olemas sobilik asukoht, mille maaomanikuga on tehtud vajalikud kokkulepped. 

Meeldetuletuseks: Kogukonnaaiad on aktiivsete linnakodanike algatusel loodud avatud linnaaiad, kus kõik piirkonna huvilised saavad koos kasvatada söödavaid taimi, õppida hoidma loodust ja arendada heanaaberlikke suhteid.

Valdkonna eesmärgid:

 1. Tallinna elanike eri vanuse- ja huvirühmade keskkonnateadlikkuse kestev kasv;
 2. keskkondlikult jätkusuutlikum eluviis;
 3. linnaelanike parem koostöö ja ladusam ühistegevus keskkonnahoiu eesmärgil;
 4. kvaliteetsem praktiline ja mitteformaalne keskkonnaõpe;
 5. linnaaianduse jätkusuutlik areng;
 6. mitmekesine ja heakorrastatud avalik linnaruum, sihtfinantseeritud linnaaiandustegevuste (talgud, töötoad, koolitused, seminarid jms) ja linnaaianduse arengu kaudu;
 7. linnaaedade eestvedajate paremad teadmised ja oskused.

Valdkonna prioriteedid:

 1. projekti tegevused on plaanitud ja läbi viidud kooskõlas arengustrateegia „Tallinn 2035“ tegevusvaldkonna „Keskkonnahoid“ eesmärkide ja tegevusprogrammidega;
 2. linnaaianduse tegevustes osalejate keskkonnateadlikkuse pidev suurendamine;
 3. linnaaianduse kaudu kogukondliku tegevuse toetamine ja edendamine;
 4. praktilise ja mitteformaalse keskkonnaõppe toetamine;
 5. linnaaianduse arengu toetamine;
 6. Tallinna linnaaedade eestvedajate teadmiste ja oskuste arendamine kogukonnatöö, keskkonnahariduse ja linnaaianduse vallas.

ÕIGUSAKTID

1. Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord

2. 2022. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

3. Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi põhimäärus


KÜSI NÕU!

Huvilised saavad pöörduda linnaaianduse tegevuste planeerimisel Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti projektijuhi poole. Samuti saab küsida nõu kogukonnaaia jaoks sobiva maa-ala leidmisel ja maaomaniku poole pöördumisel.

Marina Laidla
Tel 640 4714
marina.laidla@tallinnlv.ee

Taotlusvooruga seotud küsimustes saavad pöörduda Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti projektijuhi poole. 

Monika Korolkov
Tel  640 4315
monika.korolkov@tallinnlv.ee

 

 


 

ABIMATERJAL

Kogukonnaaedade rajamine – millega arvestada ja kust alustada

Antakse ülevaate, millega tasub arvestada kogukonnaaia loomisel ja millised on esimesed sammud sellel suunal.
Ettekande slaide vaata SIIT.

 


 


2022. aastal eraldatud toetused

Vastavalt Tallinna keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja 8. aprilli 2022 käskkirjale nr MTTK2580/22/78 "Linnaaianduse  valdkonna mitetulundustegevuse toetuse määramine" antakse 2022. aastal toetust alljärgnevatele taotlejatele:

 1. Säästva Renoveerimise Infokeskus MTÜ 
 2. Mittetulundusühing Lasnaidee
 3. Mittetulundusühing Vanalinna Selts
 4. Vana-Kalamaja tn 36 korteriühistu
 5. Ökoteadlikkuse Klubi 
 6. Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikool"
 7. Ökoteadlikkuse Klubi 
 8. MTÜ Põhjala tehas 
 9. Mittetulundusühing Lasnaidee 
 10. Mittetulundusühing Lasnaidee 
 11. Mittetulundusühing Sakala Eragümnaasium 
 12. MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa
 13. Mittetulundusühing Vivere kool 
 14. MTÜ Rabarber 
 15. Tallinna Toomkooli Sihtasutus 
 16. mittetulundusühing Juudi Lasteaed AVIV
 17. Mittetulundusühing Lasnaidee 
 18. Mittetulundusühing Eesti Kaasaegse Kunsti muuseum 
 19. Kadrioru Selts MTÜ
 20. Mittetulundusühing Mäehaigus 
 21. Ökoteadlikkuse Klubi 
 22. OÜ Marsi Elu 
 23. Lumi Kodud Aiandi OÜ 
 24. MTÜ Ameerika Aed 
 25. MTÜ Pelguaed 
 26. MTÜ Põhjala tehas
 27. Mittetulundusühing CARITAS EESTI 
 28. ODRAS OÜ 

 

2021. aastal eraldatud toetused

2021. aastal esitati kokku 23 taotlust. Vastavalt Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja 1. aprilli 2021 käskkirjale nr MTTK2580/21/75 "Linnaaianduse valdkonna mittetulundusetegevuse toetuse määramine" antakse 2021. aastal toetust alljärgnevatele taotlejatele:

Uute kogukonnaaedade rajamise taotlused: 

TAOTLEJA

PROJEKT

ASUKOHT

MTÜ Ökoteadlikkuse Klubi

Väike-Õismäe kogukonnaaia rajamine

Järveotsa 2a haljasalal, Haabersti (Väike-Õismäe asum)

MTÜ Ökoteadlikkuse Klubi

Kännukuke kogukonnaaia rajamine

Vilde tee 72, Mustamäe (Mustamäe asum)

MTÜ Rabarber

Nõmme linnaaed

Pääsküla raba ääres, Ilmarise 46 maja taga, Nõmme (Pääsküla asum)

Vana-Kalamaja 36 KÜ

Kalamaja kogukonnaaia rajamine

Vana-Kalamaja 36 KÜ hoovis, Põhja-Tallinn (Kalamaja asum)

Wildernet OÜ

Otto Krameri aed

Keemia 41, Kristiine (Lilleküla asum)

 

Olemasolevate kogukonnaaedade arendamise taotlused: 

TAOTLEJA

PROJEKT

ASUKOHT

MTÜ Ökoteadlikkuse klubi

Mustamäe kogukonnaaia arendamine

Ehitajate tee 82 hoov, Mustamäe (Mustamäe asum)

MTÜ Ameerika aed

Ameerika linnaaia hooaeg 2021

Koidu 80 hoov, Kesklinn (Uue-Maailma asum)

Kadrioru Selts

Kadrioru kogukonnaaia rajamine

Kollase tn ääres, Kesklinn (Kadrioru asum)

MTÜ Lasnaidee

Priisle kogukonnaaia arendamine

Läänemere 42, Priisle pargi osa, Lasnamäe (Priisle asum)

MTÜ Lasnaidee

Pae kogukonnaaia arendamine

Pae 19 hoov, Lasnamäe (Pae asum)

MTÜ Lasnaidee

Laagna kogukonnaaia arendamine

Võru 11 hoov, Lasnamäe (Laagna asum)

MTÜ Lasnaidee

Raadiku kogukonnaaia arendamine

Raadiku 8 munitsipaalmajade hoovid, Lasnamäe (Mustakivi asum)

Põhjala tehas MTÜ

Põhjala tehase linnaaia arendamine

Marati 5, Põhja-Tallinn (Kopli asum)

MTÜ Pelguaed

Kogukonnaaia Pelguaed arendamine

Putukaväila trassil, lähim aadress Ehte 40, Põhja-Tallinn (Pelgulinna asum)

Juhkentali selts

Aafrika aia kogukondlik teadvustamine

Püssirohu 5 haljasala, Kesklinn (Juhkentali asum)

Tuulemaa 13 KÜ

Tuulemaa 13 linnaaed

Tuulema 13 hoovis, Põhja-Tallinn (Pelguranna asum)

 

Erakoolide- ja lasteaedade taotlused

TAOTLEJA

PROJEKT

ASUKOHT

Vivere kool

Тeadmiste peenar

Tondi 55 hoov, Kristiine (Tondi asum)

Tallinna Montessori Maja MTÜ

Tallinna Montessori Maja õppeaia arendamine

Esku 16, Pirita (Lepiku asum)

Waldorf kool, MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa

“Wahva Hoov 2021” - Tallinna Vaba Waldorfkooli õppe- ja kogukonnaaia arendamine 2021. aastal.

Tuulemaa 12 hoov, Põhja-Tallinn (Pelguranna asum)

Kalamaja Avatud Kool

Avatud Kooli meelte- ja maitseaed

Aru 10, Põhja-Tallinn (Pelgulinna asum)

Nõmme erakool

Nõmme Erakooli õppeaed (kogukonnaaed)

Idakaare 5, Nõmme (Nõmme asum)

MTÜ Juudi lasteaed

JUUDI LASTEAIA KOGUKONNAAED "GAN AVIV – GAN EDEN!"

Suve 5, Kesklinn (Kelmiküla asum)

 

 

2020. aastal eraldatud toetused

2020. aastal esitati kokku 15 taotlust. Vastavalt Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja 2. juuni 2020 käskkirja nr MTTK2580/20/105 "Linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevuseks toetuse eraldamine" antakse 2020. aastal toetust alljärgnevatele taotlejatele:

 1. Tuulemaa tn 13 KÜ, projekt "Kogukonnaaeda rajamine"
 2. Lapsepõlve Akadeemia MTÜ, projekt "Kasvame kasvatades"
 3. Little Wonders OÜ, projekt "Mustamäe kogukonnaaia arendamine"
 4. Kadrioru Selts MTÜ, projekt "Kadrioru kogukonnaaia rajamine" 
 5. Ameerika Aed MTÜ, projekt "Ameerika kogukonnaaia arendamine"
 6. Prime Line OÜ, projekt "Pirita kogukonnaaia arendamine"
 7. Põhjala tehas MTÜ, projekt "Põhjala tehase linnaaia arendamine"
 8. Lasnaidee MTÜ, projekt "Laagna kogukonnaaia arendamine" 
 9. Lasnaidee MTÜ, projekt "Pae kogukonnaaia arendamine" 
 10. Lasnaidee MTÜ, projekt "Priisle kogukonnaaia arendamine" 
 11. Pelguaed MTÜ, projekt "Kogukonnaaia Pelguaed arendamine"
 12. Tallinn International School OÜ, projekt "Ülemiste linnaku kogukonna aed" 

 

Viimati muudetud 15.08.2022