Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Linnaloomad

Linnaloomad

DSC02.jpg

Paljassaare hoiuala külastamine on viimaste aastatega oluliselt suurenenud. Hoiuala peamiseks väärtuseks olev märgala kasvab aga kinni ja on muutumas mitmetele hoiuala kaitse-eesmärgiks olevatele linnuliikidele ebasoodsaks. Seetõttu vajavad mitmed ala maismaaosa kaitseväärtuslikud elupaigad aktiivset sekkumist hoolduse näol (võsa eemaldamine, niitmine/karjatamine). Praegu kehtiv kaitsekord ei ole ekspertide sõnul piisav tagamaks kõigi alal eesmärgiks seatud liikide kaitset ja kaitsekord ei arvesta kõigi alal esinduslikke elupaiku omavate liikide kaitsevajadustega.

Linnaloomade pidamisel on järgmised eesmärgid:

  • Paljassaare märgalakompleksi taastamine. Rannikujärvede puhastamine pilliroost.
  • Mosaiikse poolloodusliku elupaiga hooldamine lähtuvalt kaitseväärtustest. Ca 30 ha suuruse rannaniidukompleksi kujundamine kaitsealustele liikidele sobivaks.
  • Kaitse režiimi ja korralduse uuendamine, kokkulepete sõlmimine ala kasutajatega, kaasav planeerimine ja avalikkuse teadlikkuse tõstmine linnalooduse väärtusest.
  • Kaitseväärtustest ja külastusintensiivsusest lähtuv kaasaegne külastuskorraldus. Tundlikest väärtustest eemalejuhtiv ja inimesesõbralik külastuskorraldus, mille tulemusena tekib kvaliteetne külastuselamus ja head võimalused loodushariduseks.

Tegevused aastate kaupa on planeeritud järgmiselt:

  • 2017. aastal - Karjatara rajamine (ca 3000 m) ning pilliroo niitmine ja koristamine, võsaraie (ca 30 ha)
  • 2018. aastal - Pilliroo niitmine ja koristamine (ca 30 ha) - Veised karjamaale (ca 30 tk)
  • 2019. aastal - Pilliroo niitmine, koristamine (ca 30 ha) ja keskkonnahariduslikud tegevused - Veised karjamaale (ca 30 tk)

 

 Vaata ka: PÄRNU LINNA RANNANIIDU TAASTAMINE JA TUTVUSTAMINE

aero.jpg


Viimati muudetud 29.04.2019