Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Mustakivi tee pikenduse rajamise keskkonnamõju hindamine

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet teatab, et algatas ameti juhataja 12.01.2021 käskkirjaga nr T-9-1/21/3 "Mustakivi tee pikenduse rajamise keskkonnamõju hindamise".

Kavandatava tegevuse eesmärk on rajada Mustakivi tee pikendus, Narva mnt ja Kose tee vaheline lõik, mis on Lasnamäe linnaosast algav avalikult kasutatav jaotustänav kuni Kose teeni Pirita linnaosas. Kavandatava tee pikkus on 1,2 km.

Otsustaja tee projekteerimise üle on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (Mündi 2, 15197, Tallinn; tel 645 7191, e-post kommunaal@tallinnlv.ee), kes väljastab projekteerimistingimused.

Ehitusloa väljastaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn; tel 640 4203, e-post tlpa@tallinnlv.ee).

Otsustaja KMH vajalikkuse osas on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (Mündi 2, 15197, Tallinn; tel 645 7191, e-post kommunaal@tallinnlv.ee). 

KMH viib läbi AS Kobras (juhtekspert Urmas Uri, tel 730 0310, e-post kobras@kobras.ee).

Natura eelhindamise aruanne "Kavandatava Mustakivi tee pikenduse ehitamisega seotud mõju Pirita loodusalale" (SEI Tallinn 2020) 

Mustakivi tee liiklusanalüüs (Stratum, 2020)

KMH programmi avalik väljapaneku toimus 01.07.2021 kuni 02.08.2021 ning  KMH programmi avalik arutelu toimus 04.08.2021 kell 17:30 Tallinna Läänemere Gümnaasiumis (Vormsi tn 3, 13913 Tallinn) ja 05.08.2021 kell 17.30 Pirita Majandusgümnaasiumis (Metsavahi tee 19, 11911 Tallinn).

KMH Programm (seisuga 02.11.2021) 

Lisad 1-5

Mustakivi tee pikenduse rajamise KMH programmi nõuetele vastavaks tunnistamine (21.11.2021)

04.08.2021 kell 17:30 Tallinna Läänemere Gümnaasiumis (Vormsi tn 3, 13913 Tallinn) toimunud avaliku arutelu materjalid:

1. KMH programmi tutuvustus

2. Transpordiameti liikluseksperdi ettekanne

3. Avaliku arutelu protokoll

05.08.2021 kell 17.30 Pirita Majandusgümnaasiumis (Metsavahi tee 19, 11911 Tallinn) toimunud avaliku arutelu materjalid:

1. KMH programmi tutuvustus

2. Transpordiameti liikluseksperdi ettekanne

3. Avaliku arutelu protokoll

KMH programmi täiendav avalik arutelu toimus 16.09.2021 kell 17:30 Tallinna Läänemere Gümnaasiumis (Vormsi tn 3, 13913 Tallinn) ja veebikeskkonnas Microsoft Teams.   

1. KMH programmi tutuvustus

2. Avaliku arutelu protokoll

3. KMH programmi avaliku väljapaneku käigus laekunud seisukohtade kokkuvõte

4. KMH programmi avaliku väljapaneku ajal ja avalike arutelude käigus esitatud kirjalikud seisukohad, küsimused ja vastuväited

5. Vastuskirjad: KMH programmi avaliku väljapaneku ja avalike arutelude käigus laekunud seisukohtadele, küsimustele ja vastuväidetele.

KMH programmi ja selle nõuetele vastavaks tunnistamise otsusega ning muude asjassepuutuvate materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna õigusaktide infosüsteemis

 

Viimati muudetud 08.02.2023