Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ohtlikud olmejäätmed

Ohtlikud on jäätmed, mis vähemalt ühe kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud keskkonnale, tervisele või varale. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda liigiti ja muudest jäätmetest eraldi!

 

↓ Ohtlikud olmejäätmed

↓ Tervishoiu- ja veterinaarjäätmed

 Ohtlikud ehitusjäätmed

 Ohtlike jäätmete kogumiskohad

Ohtlikud olmejäätmed

ohtlikudjaatmed.png

nende hulka kuuluvad näiteks:

  • päevavalgus- ja säästulambid;
  • elavhõbedat sisaldavad jäätmed (nt. luminestsentslambid, vanad kraadiklaasid);
  • mootori-, käigukasti- ja määrdeõli;
  • õlifiltrid, õli sis. puhastuskaltsud;
  • lahustid ja lahustit sisaldavad värvi-, laki-, liimi- ja hermeetikujäägid;
  • kodumajapidamisest pärit happed, leelised, fotokemikaalid
  • taimekaitsevahendid ja muud pestitsiidide liigid;
  • kodukeemia (nt pesuained, puhastusvahendid, happed ja leelised);
  • kasutatud patareid ja akud;
  • ohtlikud ehitusjäätmed.

varvliimlahustilakk.pngtaimekaitsemurgid.pngreostunudpakendid.pngpaevavalguslambid.pngakudjapatareid.pngelavhobe.pngaegunudravimid.pngolijaatmed.png

märgistus 2

Tooted, mis sisaldavad ohtlike ja mürgiseid aineid, peavad olema märgistatud vastavate ohutusmärgistega.

Tervishoiu- ja veterinaarjäätmedsustlad.png

nende hulka kuuluvad ravimijäätmed, kasutatud süstlad, ampullid ja muud kasutatud esemed, mis olid kokkupuutel haigestunud inimesega või loomaga;

Voldik (ca 5 Mb)

ohtlikudjaatmed pic

Teenuse kirjeldus: ohtlike jäätmete liigiti kogumine, tervishoiu- ja veterinaarjäätmete kogumine

Viimati muudetud 03.06.2022