Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õhusaasteloa menetlusse võtmise teated

Õhusaasteluba annab õiguse väljutada saasteaineid paiksest heiteallikast välisõhku ning määrab selle õiguse realiseerimise tingimused.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4 alusel peab linnavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt:
- millist tegevust kavandatakse;
- loa taotleja nimi;
- andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta;
- viide veebilehele, kus keskkonnaloa taotlus on kättesaadav.

Taotleja           Tegevus  Asukoht        Loa nr             Taotlus veebis   
Retlar OÜ Kontori- ja kauplusemööbli tootmine Sõstramäe tn 14b Menetlus nr M-116923
OÜ Densel Baltic Mehaaniline metallitöötlus Suur-Paala tn 13 Menetlus  nr M-116577
Verston OÜ Teede ja kiirteede ehitus; heiteallikad kuivatustrummel, ssfaltbetoon ja bituumeni laadimine, puistematerjali ladu ja filterhoidla Lagedi tee 16, Lasnamäe Menetlus nr M-116952-2
Tallinna Teede Akstaiselts Teede ja kiirteede ehitus Betooni tn 24 L.ÕV/327006 https://kotkas.envir.ee/
Heavy Industry Estonia OÜ Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine Sepapaja 3/Suur-Sõjamäe 12A https://kotkas.envir.ee/
Ericsson Eesti Aktsiaselts Sideseadmete tootmine Peterburi tee 67a L.ÕV.HA-51935 https://kotkas.envir.ee/
aktsiaselts Uniprint

Perioodikaväljaannete, ärikataloogide,
reklaammaterjalide, äriblankettide jm kontoritarvete trükkimine

Tähetorni tn 21c

L.ÕV.HA-45404 https://kotkas.envir.ee/
Netaman Repair Group OÜ

Laevade ja paatide remont ja hooldus

Paljassaare tee 18

https://kotkas.envir.ee/
ARS Sisustus OÜ

Spoonitud mööbliplaadist,
väärispuidust ja mööblikilpidest mööbli valmistamine

Haigru tn 11a

https://kotkas.envir.ee/
AS Utilitas Tallinn

Mobiilne katlamaja, mis on ettenähtud kasutamiseks reservkatlamajana pidevat soojusvarustust nõudvate objektide, nagu haiglad, koolid jt lasteasutused, ajutiseks
soojusenergiaga varustamiseks juhul kui see on põhivõrgu kaudu võimatu remontide või avarii tõttu

Marja tn 5

https://kotkas.envir.ee/
JL CAPITAL OÜ

Vedelkütuste käitlemine: laadimisoperatsioonid tsisternautode, tankerite ja mahutite vahel
ning hoiustamine mahutites

Nõlva tn 11g, 13 ja 13c

L.ÕV/326202 https://kotkas.envir.ee/
aktsiaselts PRINTALL

Kõrgkvaliteediliste ajakirjade ja ajalehtede, reklaammaterjalide, toote- ja
teenustekataloogide, aastaraamatute, pehmekaaneliste raamatute ning kõikvõimalike muude trükiste trükkimine

Tala tn 4

https://kotkas.envir.ee/
OÜ Ideal Auto

Mootorsõidukite remont ja hooldus, mille käigus kasutatakse sõidukite pindade taasviimistlemiseks erinevaid lahusteid sisaldavaid viimistluskemikaale

Peterburi tee 47c

L.ÕV/332014 https://kotkas.envir.ee/
AS Utilitas Tallinn

Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (mobiilne katlamaja)

Marja tn 5

L.ÕV.HA-149011 https://kotkas.envir.ee/
Aktsiaselts STANDARD

Mööbli tootmine, mille käigus kasutatakse erinevaid lahusteid sisaldavaid kemikaale

Marja tn 9

L.ÕV/300727 https://kotkas.envir.ee/
AS Utilitas Tallinn

Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (mobiilne katlamaja)

Marja tn 5

L.ÕV.HA-38725 https://kotkas.envir.ee/
AS Utilitas Tallinn

Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (maagaasi katlamaja)

Kopliranna 47

https://kotkas.envir.ee/
AS Utilitas Tallinn

Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (mobiilne katlamaja)

Marja tn 5

L.ÕV/328482 https://kotkas.envir.ee/

 

Viimati muudetud 13.10.2021