Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaedade infoseminar 4.detsember 2019

4. detsembril kell 15-17 Tallinna Õpetajate Majas toimus infoseminar, kus tutvustati söödavate taimedega õppeaedade rajamise võimalusi ja sellega seoses Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti 2020. aasta toetuste korda.

Infoseminaril:

  • kokkuvõtted 2019. aasta õppeaedade tulemustest ja kogemustest;
  • linnaaianduse positiivsed mõjud ja rakendamise võimalused õppetöös;
  • kuidas alustada ja millega arvestada õppeaia rajamisel;
  • 2020. aasta toetuste korra põhimõtteid;
  • arvamused, kogemused ja informatsioon.

Infoseminari materjalid:

Infoseminari slaidiesitlus

Tallinna Ühisgümnaasiumi kogemuslugu

 78414470_1804187109882826_4807754982046564352_n.jpg

Käesoleva aasta jooksul on Tallinna toetusel edukalt rajanud või arendanud oma õppeaedu ligi 30 erinevat Tallinna munitsipaalõppeasutust (koolid, lasteaiad, lastemuuseum). Igale õppeaiale läheneti individuaalselt arvestades õppeasutuse vajadusi, huvisid ja ruumilist eripära. Nii katsetas mõni lasteaed tagasihoidlikumalt mõne peenrakastiga kui teine rajas mahuka katuseaia terve koolipere jaoks.  Toetust oli võimalik saada nii materjalide (muld, multš, seemned jm), tööriistade (rehad, labidad, kärud jm) kui ka inventari (kasvuhoone, kompostikast jm) jaoks. Lisaks toimus jooksev vajaduspõhine nõustamine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti projektijuhiga, et töötada välja parim õppeaia lahendus, valida välja peenrad ja taimed ning töötada välja tegevusplaan.

Tagasiside põhjal peetakse linnaaianduse tegevust vajalikuks ja praktiliseks täienduseks õppeprogrammile. Soovime ka 2020. aasta hooajal jätkata õppeaedade toetamist ja laiendada haaret kaasates õppeaedade võrgustikku võimalikult palju Tallinna õppeasutusi.

Söödavate taimedega õppeaedade rajamine ja sellega seotud linnaaianduse tegevus:

  • mitmekesistab keskkonnahariduslikku õppetööd;
  • aitab arendada 21. sajandil vajalikke oskusi, nagu ettevõtlikkus, koostöö ja loovus;
  • loob eeldused õuesõppetundide toimumiseks;
  • annab sisendi uurimus- ja loovtöö projektideks;
  • toetab tervislikku eluviisi.

 Tutvu õppeaedadega seotud tegevustest lähemalt Tallinna veebilehelt.

 

Infoseminari viis läbi Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet koostöös Tallinna Haridusametiga. 

 

Viimati muudetud 06.12.2019