Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppevisiidid Põhjamaadesse

Õppevisiidid Stockholmi ja Kopenhaagenisse projekti "Euroopa Roheline Pealinn - edulugu ja kogemuste vahetamine" raames

Õppevisiitide rahastamise programm: Põhjamaade Ministrite Nõukogu Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm

Tallinna Linnavalitsuse korraldus nr 107, 29.01.2014: Osalemine Põhjamaade Ministrite Nõukogu Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi projektis „Euroopa Roheline Pealinn - edulugu ja kogemuste vahetamine”, oma- ja sildfinantseeringuga nõustumine ning volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale

Veebruaris 2014 toimus õppevisiit Stockholmi, mis kandis Euroopa Rohelise Pealinna (ERP) tiitlit 2010. aastal. Õppevisiidi käigus oli Tallinna Keskkonnaameti spetsialistidel võimalus kohtuda Stockholmi Euroopa Rohelise Pealinna taotluse täitjatega ning Stockholmi ERP aasta projektijuhtidega. Tallinna spetsialistidele anti väärtuslikku nõu ERP taotluse kokkupanekuks ning ERP aasta ürituste korraldamiseks. Külastati ka Stockholmi uut, keskkonnasäästlikku elamurajooni Hammarby Sjöstadti, mis oli olulisel kohal Stockholmi ERP tiitli võitmisel. Lisaks oli Stockholm 2010. aasta ERP hindamistulemustes esimesel kohal järgnevates punktides:

  • Kliimamuutustega võitlemine
  • Ühistranspordisüsteem (mida on nimetatud maailma parimaks)
  • Linna rohealad
  • Säästev maakasutus (jäätmaade ja endiste tööstusalade taaskasutamine uuteks elamurajoonideks)

Hindamisel toodi välja ka Stockholmis kehtestatud ummikumaks autodele, rohelise infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni kasutamine, energia säästmine ning rohelise energia kasutamine.

Maikuus 2014 toimus õppevisiit Kopenhaagenisse, mis on Euroopa Roheline Pealinn 2014. Õppevisiidi käigus kohtuti Kopenhaageni Euroopa Rohelise Pealinna projekti juhtide ning keskkonnaspetsialistidega. Samuti külastati Kopenhaageni Cleantech Cluster'it (rohetehnoloogia huvigruppe ühendav klaster), mille eesmärk on keskkonnaprobleemide lahendamine koostöös ettevõtete, ülikoolide ja avalike organisatsioonidega. Lisaks toimus visiit Kopenhaageni jäätmekäitluskeskusesse ARC, mille omanikeks on Kopenhaageni linn ja 4 ümbritsevat kohalikku omavalitsust. 

Kopenhaagen oli ERP tiitli taotlemisel igas valdkonnas viie parima hulgas. Kopenhaageni üks suurimaid saavutusi, mille tõttu Euroopa Rohelise Pealinna tiitel võideti, on keskkonnasõbralik liikuvus. Kopenhaagen on linn jalgratturitele. Lisaks on mainimisväärt fakt, et 55% Kopenhaagenis tarbitavast energiast on pärit taastuvatest allikatest. Kopenhaagenil on ambitsioonikas eesmärk saada CO2-neutraalseks 2025. aastaks ning saada maailma esimeseks keskkonnaalaselt sertifitseeritud pealinnaks. 2014. aasta jooksul jagab Kopenhaagen oma teadmisi ja lahendusi rohelise pealinnana, kus elukvaliteet, majanduskasv ja keskkonnahoid on tihedalt seotud. Kopenhaagenis ERP aastal toimuvatest üritustest on võimalik lähemalt lugeda siin.

 

Projektijuht: Triin Sakermaa, tel. 640 4287, Triin.Sakermaa [ät] tallinnlv.ee

Viimati muudetud 11.04.2017