Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Osakeste keemilise koostise ja saasteallikate osakaalu hindamine Tallinnas

Uuringu eesmärk on anda ülevaade Tallinna õhu saastatusest, võrrelda saastetasemeid keskkonnaministri määrusega kehtestatud normatiividega, samuti hinnata välisõhus leviva tolmusaaste võimalikku päritolu, keemilist koostist ning fraktsioonilist jaotust ning saasteallikate osakaalu tolmusaaste põhjustajana.

Selleks, et täpsemalt hinnata saasteallikatest lähtuvate osakeste osakaalu Tallinna välisõhus, teostati Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt osakeste fraktsioonilise jaotuse ja keemilise koostise mõõtmised ajavahemikus 26.10.2012 – 21.02.2013.

 

Uuringut "Osakeste keemilise koostise ja saasteallikate osakaalu hindamine Tallinnas"  toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Viimati muudetud 24.05.2021