Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pääsküla prügila

Pääsküla prügila

Pääsküla prügila rajati 1974. aastal (mõnedel andmetel 1972. aastal) ajutise olme- ja tööstusjäätmete ladestuspaigana. Prügila seisundi uuringuid alustati 1989. aastal ja 1992. aastast alustati järk-järgulist kaasaegsete prügiladestusvõtete rakendamist. Jäätmete vastuvõtmine lõpetati 3. juunil 2003 ja alustati prügila sulgemisega ning lõplikult suleti see 2007. aastal. Samal ajal alustas tööd Tallinna linna uus prügila Jõelähtmel. Pääsküla prügila maht 2003. aastal oli umbes 4,5 miljonit m³, suhteline kõrgus umbes 30 m ja pindala 30 ha.

Pääsküla prügila sulgemise maksumus oli kokku 11 225 009 EUR (175 633 228 EEK). Sulgemist rahastati 75% ulatuses Euroopa Liidu ISPA (The Instrument for Structural Policies for Pre-accession) programmist ja 25% ulatuses Tallinna linna eelarvest.

Prügila sulgemistööde käigus rajati:

  • vinüülplaadist tõkendsein ümber prügila perimeetri;
  • prügila nõrg- ja pinnavee kogumissüsteemid koos nõrgvee puhastamise ning ärajuhtimissüsteemiga Tallinna linna ühiskanalisatsiooni;
  • prügilast eralduvate gaaside kogumis- ja niisutussüsteem koos pumplatega;
  • prügila katend (paigaldati savikangas, drenaažimatt, täiendavad pinnase kattekihid koos haljastusega);
  • prügila keskkonnaseire süsteem.

prygila_1

prygila_2

prygila_3

Pääsküla prügila sulgemisjärgne seire kestab vähemalt 30 aastat (ajavahemik 2004-2034). Juhul, kui seireandmetest selgub, et prügila ei ole selleks ajaks piisavalt stabiliseerunud, tuleb järelhooldeperioodi pikendada. Prügila sulgemisjärgset seiret teostab alates 2019. aastast Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (ELLE) OÜ.

Sulgemisjärgne seire koosneb:

  • veeseirest sh pinnase-, põhja- (3), nõrg- (2) ja pinnavee (4) seire vt skeem;
  • prügilast välisõhku eralduva gaasi (6) vt skeem;
  • maapinna vajumise seirest (15) vt skeem.

* Sulgudes on toodud seirepunktide arv

Pääsküla suletud prügila järelhoolduseks on Tallinna Strateegiakeskusele väljastatud keskkonnakaitseluba nr KL-515176.


Sulgemisjärgse seire aruanded

Viimati muudetud 21.02.2024