Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Pakend ja pakendijäätmed

Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks tema olelusringi vältel - toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Loe täpsemalt pakendiseadusest.

Pakendid kogu muudest jäätmetest eraldi, sest nii jõuavad pakendimaterjalid taaskasutusse ja väheneb loodusressursside kasutamine.


↓ Pandipakendid (pandimärgisega)

↓ Pandimärgiseta (tagatisrahata) pakendid

↓ Pakendipunktide projekteerimiseks / rajamiseks üldtingimused

  pappjapaberpakend.pngplastmetalljoogikartong.pngklaaspakend.pngPakendi taaskasutusse suunamise kulud oled pakendatud kaupa ostes juba ka tasunud. Selleks, et sama asja eest ei peaks ka teist korda maksma (nt kui annad pakendid ära segaolmejäätmete seas), kogu pakendid eraldi ja vii avalikku pakendipunkti või jäätmejaama!

  Pandipakendid

  Tallinna Keskkonnaamet_maskotid_A2_weeb 5.jpg

  on joogipakendid, milliseid ostes maksab tarbija lisaks toote hinnale ka panti (tagatis-raha). Pandi tagastus toimub taaratagastuspunktis pärast tühjade pakendite üleandmist. Pandipakendi tunneb ära pakendi etiketil paikneva pandimärgise järgi, mis tähistab pakendi liiki, mahtu ja tagatisraha väärtust. Eestis on tagatisraha süsteem kehtestatud pakenditele, mida müüakse suurtes kogustes, mis on üldiselt silindrilise kujuga ning millel on suur oht jääda prügiks avalikus ruumis ja looduses (uuri edasi siin). Tagatisrahaga on hõlmatud õlle, vähese etanooli sisaldusega alkohoolse joogi, siidri ja karastusjoogi klaasist, plastist ja metallist pakendid. Pandipakendite kogumist, transporti, sorteerimist, loendamist ja taaskasutamist korraldab taaskasutusorganisatsioon Eesti Pandipakend (uuri edasi siin). 

  Pandimärgiseta (tagatisrahata) pakendid

  on kõik muud pakendid, millistel ei ole pandimärki ja mida on kasutatud kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks. Pakendijäätmete kogumine ei ole Tallinna linnas liidetud korraldatud jäätmeveoga ning kodanikul on võimalik pakendijäätmeid viia avalikku pakendipunkti, jäätmejaama või tellida jäätmekäitlejalt eraldi teenus pakendijäätmete äraveoks. Käesoleval ajal pakub pakendijäätmete äravedu jäätmevaldaja juurest Eesti Pakendiringlus OÜ (EPR) ja Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO). Avalike pakendipunktide võrgustiku rajamiseks on Tallinna linnal sõlmitud koostööleping kõigi kolme Eestis tegutseva taaskasutusorganisatsiooniga MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO), Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) ja Eesti Pakendiringlus OÜ (EPR).

  Tallinna Keskkonnaamet_maskotid_A2_weeb 3.jpg

  NB! Tallinna jäätmejaamades ja avalikes pakendite kogumispunktides kogutakse eraldi mahutitesse paber- ja kartongpakendeid, klaaspakendeid, plast-metallpakendeid, sealhulgas segapakendeid. Klaaspakendite ja paber- ning kartongpakendite mahuti puudumisel võib nimetatud materjalidest pakendeid visata segapakendite mahutisse.

  Tähtis informatsioon pakendite kohta:


  PROJEKTEERIJALE

  Pakendipunkti projekteerimistingimused on võimalik alla laadida siit (.pdf)

  Teenuse kirjeldus: pakendite liigiti kogumine

  Viimati muudetud 31.03.2022