Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Pakendite kogumispunktid

klaaspakend.pngplastmetalljoogikartong.pngpappjapaberpakend.png

Pakendijäätmeid on nii pandimärgisega (nn pandipakend) kui pandimärgiseta kasutatud pakend. Nende üleandmine on tasuta, kuna pakendite kogumise, vedu ja töötlemise eest on juba makstud kauba ostmisel.

↓ Pandipakend

↓ Pandimärgiseta pakendid

↓ Pandimärgiseta pakendite kohtkogumine

Pakendipunktide asukohad (kaart)

Pandipakendid

saab üle anda taaratagastuspunktidesse, milliste asukohad üle Eesti leiab allpool toodud veebikaardil, linna veebikaardil või Eesti Pandipakendi kodulehelt.

Tallinna Keskkonnaamet_maskotid_väljas-1805.jpg

Pandipakendi tagastamise kohta on võimalik lugeda enam siit.
NB! Pakendatud kauba müüja, kelle müügikoha suurus on 200 m² või üle 200 m², peab tagatisrahaga koormatud pakendi tagasivõtmise korraldama müügikohas või selle teenindusmaal müügikoha kauplemisajal. Kauba müüja, kelle müügikoha suurus on alla 200 m², peab välja panema informatsiooni ja kontakti lähima taaratagastuspunkti kohta.


Pandimärgiseta pakendid

saab viia avalikku pakendijäätmete kogumispunkti või jäätmejaama. Leia kodule lähim üleandmispunkt kaardil allpool.

Avaliku pakendipunktide võrgustiku Tallinnas moodustavad OÜ Eesti Pakendiringlus (EPR), MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) ja OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO) pakendimahutid.

Paber- ja kartongpakendite mahutisse sobivad:
- pappkastid ja -karbid, jõupaber, paberkotid ja muud puhtad paberpakendid;
- lamineerimata kartong, lainepapp.

Klaaspakendite mahutisse sobivad:
- värvitust ja värvilisest klaasist alkoholipudelid, klaaspurgid, siirupipudelid ja muud puhtad klaaspakendid (nt kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid).

Plast- ja metallpakend, joogikartong mahutisse sobivad:
- jogurti- ja võitopsid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid;
- kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid (näiteks šampoonipudelid);
- plastnõud ja karbid ja muud puhtad plastpakendid;
- toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja -korgid;
- konservkarbid ja -purgid;
- kartongist piima- ja mahlapakendid;
- kartongist kondiitritoodete karbid jm. puhtad kartongpakendid;
- joogipudelid, kilekotid, pakkekile.

  • Pakendimahutisse visatavad pakendid peavad olema tühjad, toiduainetest võimalikult vabad. Pakendeid ei pea põhjalikult pesema - vajaduse esinemisel piisab loputamisest. Kui loputamine ei võimalda pakendit toiduainetest puhastada, tuleks pakend visata segaolmejäätmete mahutisse.
  • Paberi- ja kartongpakendite ega plast-metallpakendi ja joogikartongi mahutisse ei tohi visata vanapaberit (näiteks ajalehti, ajakirju, raamatuid, ümbrikuid, töövihikuid, reklaamlehtesid ja -katalooge) ega määrdunud ja vettinud paber- ja papppakendeid. Vanapaber viska oma kinnistul asuvasse paberi- ja kartongijäätmete konteinerisse või vii jäätmejaama. Paberi- ja kartongpakendeid ei tohi visata oma kinnistul asuvasse paberi- ja kartongijäätmete konteinerisse.
  • Pakendite kogumismahutitesse ei tohi visata toitu täis pakendeid, plastist mänguasju, ohtlikke aineid sisaldavaid pakendeid (nt. kodukeemia, liimi-, värvi- ja lahustitepakendeid), aerosoolpudeleid, akna- ja lehtklaasi, valgustuspirne, mähkmeid, peegelklaasi, klaasist ja keraamikast nõusid ja potte, kasutatud pappnõusid- ja topse, fooliumi- ja koopiapaberit.

Kui pakendipunktis asuv mahuti või mahutid on täitunud, andke sellest teada pakendimahuti peal kirjas olevale mahutite haldaja kontaktnumbrile:  ETO 640 3240, TVO 681 1480 ja EPR 633 9240.

DSC00852

TVO.jpgETO.png

Pandimärgiseta pakendite kohtkogumine

Pakendite ja pakendijäätmete kogumine ei ole hõlmatud korraldatud jäätmeveoga pealinnas. Kuid kohtkogumist on võimalik ise korraldada tellides vastav teenus taaskasutusorganisatsiooni poolt. Järgmised organisatsioonid pakuvad võimalust üle anda pakendeid tasuta.

Plast-metallpakendi jäätmete (plast, metall ja joogikartong, v.a klaas, paber ja papp) mahuti tühjendust saab tellida:

Klaasjäätmete sh klaaspakendi mahuti tühjendust saab tellida:

Juhime tähelepanu asjaolule, et Tallinna linn ei korralda pakendijäätmete kohtkogumist. Probleemide tekkimisel tuleb lähtuda sõlmitud lepingu sisust. Enne lepingu sõlmimisest tuleb selgeks teha, millised on osapoolte õigused ja kohustused.


Pakendipunktide asukohad

Lisainformatsiooni saamiseks vali punkt kaardil.

Teenuse kirjeldus: pakendijäätmete liigiti kogumine

Viimati muudetud 26.09.2022