Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pirita linnaosas asuva Regati pst 1, 3, 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Pirita linnaosas asuva Regati pst 1, 3, 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 15. jaanuari 2003 korraldusega nr 74-k "Pirita linnaosas asuva Pirita jõe suudme parem- ja vasakkalda, Regati pst 1, 3, 5 kinnistu ning Regati pst haljasala detailplaneeringu koostamise algatamine"

KSH on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 5. novembri 2008 korraldusega nr 1855-k "Pirita linnaosas asuva Pirita jõe suudme parem- ja vasakkalda, Regati pst 1, 3, 5 kinnistu ning Regati pst haljasala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine"

Detailplaneeringus on kavandatud jagada Regati pst 1 // 3 // 5 kinnistu, muuta osaliselt maa sihtotstarvet, ehitada lisaks kinnistul olevale purjespordikeskusele rida- ja korterelamuid koos kaetud ja avatud parkimisaladega; rekonstrueerida olemasoleva purjespordikeskuse hooned ja teha juurdeehitused ning kavandada see Pirita keskuseks koos kaubandus-, teenindus-, kultuuri-, spordi- ja puhkeasutustega; moodustada veekeskuse rajamiseks krunt osaliselt mere alale; täiendada ja siduda üldkasutatavad haljasalad ning kõnni- ja kergliiklusteede võrk; korrastada planeeritud maa-ala sõiduteed ning kavandada ohutu ühendus Kose tee ristmikule ning olemasoleva tänava (ühendab Regati puiesteed ja Masti tänavat) pikendamine kuni Pirita teeni.

KSH aruanne (heaks kiidetud Keskkonnaametis 08.07.2010)

Aruande lisad:

Lisa 1-3 - detailplaneeringu materjalid ja dendroloogiline inventuur

Lisa 4 - KSH programm

Lisa 5 - KSH aruande avalikustamise dokumentatsioon

Lisa 6 - KSH aruande täiendava avalikustamise dokumentatsioon

Ekspertarvamus rannikukeskkonna muutumisest

Lisa 7 - KSH aruande heakskiitmine

Detailplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2013 otsusega nr 33 "Regati pst 1 // 3 // 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas".

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhiivis vastuvõtuaegadel (esmaspäeviti kella 14.00-18.00 ja neljapäeviti 9.00-12.00) ning planeeringute registris (http://tpr.tallinn.ee/tpr/).

Viimati muudetud 21.02.2024