Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Põhja-Tallinna üldplaneeringu eesmärk on Põhja-Tallinna linnaosa territooriumi edasiste arengusuundade kavandamine ja territooriumi funktsionaalne planeerimine lähtuvalt linna üldistest arengusuundadest ja sidustatult teiste linnaosadega. Üldplaneering on aluseks Põhja-Tallinna linnaosa territooriumi edasisele kasutamisele ning elukeskkonna kujundamisele.

Põhja-Tallinna üldplaneering esitab tervikliku tulevikku vaatava ruumilise visiooni planeeringualast, millesse on lõimitud territooriumi puudutavad arengustrateegiad ja -projektid. Üldplaneering on koostatud kahekümne aasta ajaperspektiivi silmas pidades - võimalikke arenguid on visioneeritud aastani 2038.

Üldplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna ruumiloome kompetentsikeskuse kodulehel.

KSH aruanne koos lisadega (seisuga 31.03.2022)

KSH aruannet ja üldplaneeringu tööversiooni tutvustav avalik arutelu toimus 22. augustil 2013 Põhja-Tallinna Valitsuses ning täiendav arutelu 26. septembril 2013.

22. augusti 2013 arutelu protokoll

26. septembri 2013 arutelu protokoll

Aruande lisad:

Põhja-Tallinna üldplaneeringu Natura-hindamine (koostaja Mati Kose, 2014)

KSH programm

KSH programmi heakskiitmine

Keskkonnamõju hindamistabelid - KSH eesmärkide ja maakasutusfunktsioonide hindamine, mõju hindamise koondtabel

Müra modelleerimise kaardid - olemasolev olukord - päevane, öine; perspektiivne olukord - päevane, öine; perspektiivne olukord päevane - ilma Merimetsa möödasõiduta, Merimetsa tunneliga

Üldplaneering algatati Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 otsusega nr 8 ning lähteülesanne kinnitati Tallinna Linnavalitsuse 14. juuni 2006 korraldusega nr 1286-k. Üldplaneeringu koostamise korraldaja ja koostaja on Tallinna Strateegiakeskus (Kaarli pst 1, 10119 Tallinn).

Üldplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

Üldplaneeringu KSH algatati Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2007 korraldusega nr 1273-k. Üldplaneeringu KSH korraldaja on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (Harju 13, 10130 Tallinn).

Viimati muudetud 21.02.2024