Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Prügihunt

2022. õppeaasta algusest kuni 2024. aasta 14. juunini viiakse Tallinna linna eesti- ja venekeelsetes lasteaedades ja koolides läbi keskkonnahariduslikku õppeprogrammi „Jäätmetekke vältimine ja vähendamine, kordus- ja taaskasutamine ning jäätmete liigiti kogumise harjumuse kujundamine“. Õppeprogrammist võtab osa 125 Tallinna lasteaeda ja 55 kooli, kokku toimub haridusasutustes 1290 õppetundi.

Keskkonnahariduslik õppeprogramm innustab lasteaia- ja koolilapsi asju kordus- ja taaskasutama ning aitab kujundada jäätmete liigiti kogumise harjumust. Programmi sihtrühmaks on viie- kuni seitsmeaastased lasteaialapsed ning esimese, teise ja kolmanda klassi õpilased. Õppetundides jagatakse kõikidele osalejatele lasteaedades ja koolides õppematerjal, kus saab värvida keskkonnateemalisi pilte ning lahendada keskkonnaalaseid ülesandeid ja mõistatusi ning õpitakse mänguliselt jäätmete liigiti kogumist. Keskkonnahariduslikes õppetundides osaleb kokku ligikaudu 30 000 last. Õppeprogrammi eesmärk on tõsta keskkonnateadlikkust, õpetades lastele eakohaselt jäätmetekke vältimist, jäätmete liigiti kogumist ja ringmajanduse põhitõdesid, sealhulgas tutvustada mereprügi probleemi ning selle vältimise ja vähendamise võimalusi. Õppeprogramm on ka osa Euroopa rohelise pealinna aasta programmist ja aitab kaasa keskkonnateadlikkuse tõstmisele. Õppeprogrammi viiakse läbi ka erinevatel avalikel üritustel, kus lisaks lastele saavad osaleda kõik huvilised.

Keskkonnahariduslikku õppeprogrammi „Jäätmetekke vältimine ja vähendamine, kordus- ja taaskasutamine ning jäätmete liigiti kogumise harjumuse kujundamine“ viib Tallinna haridusasutustes läbi Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonna eestvedamisel OÜ Üritusturundus.

Kontaktandmed
OÜ Üritusturundus
Riina Paavo
+372 566 42476
yritusturundus@hot.ee


 

Prügihundi kampaaniate raames välja töötatud infomaterjalid leiad siit: Õppematerjalid

Prügihundi pildigalerii leiad siit: Galerii

Prügihunt Facebookis ja Instagramis

Kontakt: m.me/prygihunt

 

Viimati muudetud 26.10.2022