Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

R4R veebipõhine tööriist

Projekti Tallinna koduleht

Veebitööriist - online tool (eestikeelsed juhendid ja taustmaterjalid)

R4R veebitööriist võimaldab võrrelda teie territooriumil kasutatavaid taaskasutusmeetodeid teistel territooriumitel kasutatavatega. See põhineb üldisel meetodil, mille arendasid välja R4R partnerid, et muuta kohalik statistika võrreldavaks. Harmoniseeritud R4R-i metoodika, sealhulgas DREC kontseptsioon (Destination Recycling – sihtotstarbeline ümbertöötlus) võimaldab omavalitsusel ja regioonidel oma saavutusi täpsemini võrrelda.

Alusta siit: Andmete võrdlemine teiste territooriumitega. R4R veebitööriista lühitutvustus

Sisselogimine 

Kasutajajuhendid (allalaadimiseks):

Kontod ja piirkonnad. Selles juhendis seletatakse, kuidas luua oma veebitööriista konto, kuidas saab registreerida uut regiooni ja kuidas logida sisse.

Andmete sisestamine ja aruannete koostamine. Selles juhendis seletatakse, kuidas kasutada veebitööriista pärast sisselogimist: regiooni andmete sisestamine, aruannete koostamine ja juurdepääs parematele praktikatele. Kõik on seletatud järk-järkult koos ekraanipiltidega.

Taustamaterjalid

Välistegurid. Piirkondadele on väga kasulik võrrelda ennast muude piirkondadega, kus kehtivad samasugused piirangud. Käesolevas dokumendis loetletakse välistegurid, mis kirjeldavad R4R partnerite esitatud andmeid piirkonna kohta. Välistegurid on tegurid, mis mõjutavad olmejäätmete tootmist, jäätmete valikulist kogumist või taaskasutust või piiravad kohaliku vahendi tõhusust, kuid mida piirkond või omavalitsus ei saa ise mõjutada.

Kohalikud vahendid. Käesolevas dokumendis on leotletud kohalikke vahendeid, mida saab ellu viia R4R veebitööriista abil. 

Andmed tahkete olmejäätmete kohta. R4R projekti raamistik. Käesolevas dokumendis määratletakse R4R projekti raamid: millised jäätmefraktsioonid kuuluvad tahkete olmejäätmete hulka ja millised jäätmefraktsioonid loetakse sõltuvalt nende sihtkohast ringlussevõetavaiks. Andmete aruannetele on lisatud ka selgitused.

Viimati muudetud 25.11.2014