Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Radoon

Radoon

TALLINNA RADOONIRISKI KAART

Radoon on radioaktiivne vähki tekitav gaas. Radooni tekkimise aluseks on looduslik radioaktiivne  lagunemine, mille käigus maapinna sees tekkiv gaasiline radoon võib levida kümnete meetrite kaugusele, jõudes maapinnale ja hoonete siseruumidesse. Peamine radooniallikas ongi pinnas ja vähesel määral ka ehitusmaterjalid. Olulist rolli mängivad ka praod aluskivimites, millest tulenevalt võib kõrvuti asetsevatel kruntidel radooni sisaldus suuresti erineda. Mõnikord võib kõrge radoonisisaldusega olla ka põhjavesi ning looduslikud ehitusmaterjalid.

Linna territooriumi läbib poolringi kujuliselt Põhja-Eesti klindivöönd. Klindivööndis esineb kuni 20m kõrguseid astanguid, mida teineteisest eraldab lauge, nõrgalt mere suunas kallutatud tasandik. Need lauged alad ning klindialune ja pealne ala on tavaliselt tihedasti asustatud. Klindivööndi omapäraks on, et kogu klindi leviku ulatuses avanevad pinnakatte all või paljanduvad astangutel kõrge uraani sisaldusega diktüoneemakilt ja kõrgendatud uraani sisaldusega oobolusliivakivi, mis ongi peamised radooni allikad.

Kui soovite olla kindel, et radooni kontsentratsioon teie elu- või äriruumides on lubatud tasemel, on võimalik tellida radooni taseme mõõtmised. Kui hoones on tuvastatud kõrge radooni tase, on võimalik välja selgitada potentsiaalsed radooni majja sisseimbumise kohad. Lekkekohtade kindlaks määramine aitab efektiivsemalt rakendada kaitsemeetmeid radooni majja sisseimbumise tõkestamiseks.

Kehtivad õigusaktid ja standardid on:

Rohkem informatsiooni radooni ja radooni mõõtmise kohta saate Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti kodulehtedelt.

Viimati muudetud 21.02.2024