Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ringmajanduse pilootprojekt

Tallinna Strateegiakeskus viib Euroopa Majanduspiirkonna programmi (EMP) ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusel läbi pilootprojekte ringmajanduse ja paranduskultuuri edendamiseks Tallinna linnas.

https://eeagrants.org/

EEA_grants (1).png

 
 
Projekti nimi: "Jäätmejaamade ümberkujundamine ringmajanduskeskusteks korduskasutuse ednedamiseks ja parandustöökodade loomiseks"
Projekti number: 2014-2021.1.06.22-0067
Projekti maksumus: 421109.00€
Projekti kestvus: 30.04.2024
Projektipartnerid: Oslo linn, SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Tallinna Tehnikakõrgkool, MTÜ Uuskasutuskeskus, MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskus, Tallinna Jäätmekeskus, Tallinna Strateegiakeskus

Projekti eesmärk on propageerida ning edendada katkiläinud esemete parandamist ning kasutuskõlblike asjade korduskasutusse suunamist. Projekti tulemusena on elanikele linnaruumi loodud erinevad võimalused oma korralike esemeid ringlusse suunata ning katkiläinud asju (nt jalgratas, mööbel, uksed-aknad, riided) äraviskamise asemel parandada. Nende tegevuste käigus panustatakse ületarbimise vähendamisesse, korduskasutuse suurendamisesse ning seega keskkonnakoormuse vähendamisesse.

Tallinna linna ringmajanduse tegevussuunad on muuhulgas korduskasutuse ja parandamise ühiskonna loomine. Seetõttu viiakse rõhuasetus tavapärastelt jäätmejaamadelt ringmajale koos jäätmejaamaga ehk ühtse nimetusega ringmajanduskeskus. Plaanis on ringmajanduskeskuste võrgustiku loomine olemasolevate jäätmejaamade ja uute loodavate ringmajanduskeskuste baasil. Jäätmejaamade juurde loodavates ringmajades on põhirõhk korduskasutusruumidel ja parandustöökodadel. Korduskasutusruumi eesmärgiks on kasutuskõlblike ära antavate asjade korduskasutusse suunamine. Parandustöökodade eesmärgiks on anda võimalus jäätmejaama viidavate asjade kohapeal parandamiseks, restaureerimiseks, kusjuures igas ringmajas keskendutakse kindlat liiki asjade parandamisele, nt mööbel, vanad aknad-uksed, riided, jalgrattad, tehnika jm. Linn loob elanikele ja kogukondadele võimalused parandustöökodade näol ning soovib sinna leida tegutsema ja majandama erinevate asjade parandamisega tegelevad mittetulundusühingud, ettevõtted ja meistrid. Täpsem ringmajanduskeskuste kontseptsioon on selle projekti raames väljatöötamisel ning selles osas kaasatakse ka eksperte.
 1. Projekti käigus luuakse Pääsküla jäätmejaama (Raba 40) juurde korduskasutusruum (asjade tasuta andmiseks/võtmiseks) ja parandustöökoda, kus on esindatud kõik peamised parandusvahendid erinevate esemete (nt jalgrattad, vankrid, mänguasjad, toolid-lauad) parandamiseks.
 2. Paljassaare jäätmejaama juurde (Paljassaare põik 5) luuakse puiduparandustöökoda, kus saab korrastada vana puitmööblit, aknaid, uksi ja muid hoonete juurde kuuluvaid puitdetaile. Lisaks valmistada ka uusi esemeid.
 3. MTÜ Uuskasutuskeskus Sõpruse pst 255 poe juurde luuakse õmblustöökoda, et oleks võimalik parandamist vajavatele riideesemetele uus nägu anda.
 4. Loodavasse Lilleküla ringmajanduskeskusesse (Mustjõe 40) luuakse projekti käigus korduskasutusruum (asjade tasuta andmiseks/võtmiseks), õmblustöökoda (tekstiili parandamine) ning mööbliparandustöökoda (mööbli parandamine, restaureerimine).
Loodavate parandustöökodade juurde palgatakse tegevusjuhendaja/meister, kelle tööülesanneteks on muuhulgas töökoja haldamine, elanike juhendamine ning koolituste läbiviimine.

Toimunud tegevused:

Õppereis Oslosse 22-25.11.2022

Õppereisil osalesid kõikide projektipartnerite esindajad. Kohapeal tutvustati Oslo linna kliimaeesmärke, jäätmemajandust, linnasiseseid mini-jäätmejaamu ja avalikke pakendipunkte. Külastati omavalitsuse hallatavat optilise sortimisega jäätmejaama ning Resirkula taaskasutuskeskust.

Oslo mini-jäätmejaam

Ringmajandus ja roheline pealinn. Tallinlaste rahuloluküsitlus 2023

Uuring käsitles linna elanike suhtumist järgmistesse teemadesse: jäätmed, rohepealinn, suhtumine keskkonda, kogukonna aiad. Uuringu tulemusi teema "Korduskasutus ja jäätmete vähendamine" all kasutatakse toetava sisendina käesoleva pilootprojekti edukaks õnnestumiseks. Uuringut on plaanis linna elanike seas korrata järgmisel aastal. 

Uuskasutuskeskuse õmblustoa avamine 08.05.202

Tallinna linn koostöös MTÜ Uuskasutuskeskuse ja Tallinna Tehnikakõrgkooliga avavad aadressil Sõpruse puiestee 255 asuva Uuskasutuskeskuse kaupluse juures õmblusparandustöökoja, kuhu linnaelanikud saavad parandamiseks tuua nii rõivaid kui kodutekstiile. 

Teenus on pilootprojekti raames tasuta. Teenuse saamiseks tuleb ette broneerida aeg kirjutades ukomblustuba@gmail.com. Samuti tuleb tasuta teenuse kasutajal täita küsitlus, mille vastused aitavad hinnata teenuse asjakohasust paranduskultuuri ja ringmajanduse edendamisel nii Tallinna linna kui Uuskasutuskeskuse jaoks.

Kõik broneeringud kuni augustilõpuni on täitunud. Palun võtke õmblustoaga uuesti ühendust augustilõpus, kui avanevad vabad ajad  septembrisse. Vabandame! 

Omblustuba_1_Ksenija Kurs.jpg

 

Pärast broneeringu kinnituse saamist tuleb kokkulepitud ajal oma parandamist või kohendamist vajav rõivaese või kodutekstiil tuua Sõpruse pst 255 Uuskasutuskeskuse poe juures asuva õmbleja kätte. Kokku saab korraga parandamiseks tuua ühe rõivaeseme või kodutekstiiliParandatud rõivastele järele tulemise aeg lepitakse õmblejaga kokku kohapeal ja see sõltub tööde keerukusest. 

Õmblusparandusteenust osutatakse pilootprojekti raames tasuta kuni 30.04.2024. Projekti eduka õnnestumise korral kaalub MTÜ Uuskasutuskeskus ka teiste poodide juurde parandamiseks mõeldud õmblustubade avamist. Õmblusparandustöid teostavad Tallinna Tehnikakõrgkooli moetööstuse õppekava tudengid praktika raames tegevusjuhendajate abiga.
 
Õmblustoa teenused

Püksid
Püksid lühemaks 
Pükste taskukoti parandus
Püksid kitsamaks
Pükste luku vahetus (lukk kliendi poolt)

Augu lappimine (lapp kliendi poolt)

Seelik
Seelik kitsamaks/ lühemaks (voodrita)
Seeliku luku vahetus (lukk kliendi poolt)

Pluus
Pluusi varrukad lühemaks
Pluus kitsamaks
Pluus lühemaks
 
Kleit
Kleit kitsamaks (voodrita)
Kleit lühemaks (voodrita)
Kleidi luku vahetus (lukk kliendi poolt)

Pintsak/ Kostüümjakk
Varrukad lühemaks (voodrita)

Jakk lühemaks (voodrita)
Taskukoti parandus

Kodutekstiilid
Kardina palistamine
Voodipesu palistamine
Saunalina/rätiku palistamine
Laudlina palistamine


Nööpide õmblemine ja vahetamine (nööbid kliendi poolt)

***
Hetkel ei paku õmblustuba parandamisteenust voodriga rõivastele.
Lukuvahetuse, augu lappimise või nööpide lisamisel tuleb lukk/lapp/nööbid tuua kliendil.


Rootsi õppereis 15-16.05.2023

Õppereisi eesmärk oli tutvuda Stockholmi ringmajanduse parimate praktikatega, mida tutvustavad meile Stockholmi linnavalitsuse esindajad, ning külastada maailma esimest taaskasutuskaubamaja ReTuna. Ideekorje rakendamine ringmajanduse pilootprojektides. 

Puidust välimööbli korrastamise töötuba 28.05

Töötuba oli suunatud puidust välimööbli korrastamiseks ja hoolduseks, et pikendada esemete eluiga. Töötuba toimus Pääsküla jäätmejaama loodava üldparandustöökoja ruumides mööblirestauraator Tõnu Vainküla juhendamisel. 

Fotograaf Ksenija Kurs

Saabuvad tegevused: 

Oslo linnaesindajate visiit Tallinnasse 5-8.06.2023

Külastame Oslo projektipartneritega Paljassaare ja Pääsküla jäätmejaamu ja seal asuvaid korduskasutusruume ning loodavaid parandustöökodasid, avalikke pakendipunkte, Sõpruse pst 255 Uuskasutuskeskuse õmblustuba, kauplust ja annetuspunkte linnaruumis ning Kopli 93 kogukonnakeskust ja parandustöökoda.

Puitakende korrastamise töötuba Paljassaare jäätmejaamas 15.06.2023
 

Tallinna Jäätmekeskus ja MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskus kutsuvad neljapäeval, 15. juunil kõiki huvilisi osalema vanade puitakende korrastamise töötoas, et pikendada akende eluiga. Töötuba toimub vahemikus kell 17.30-20.30 restauraator Indrek Värv juhendamisel.

 • Hindame akende seisukorda ja potentsiaali
 • Käime läbi olulisemad renoveerimise etapid
 • Tutvume protsessis kasutatavate materjalide, tööriistade ja töövõtetega

Korrastamist ja hooldust vajava akna võib konsulteerimiseks ja tööga alustamiseks kaasa võtta. Korrastamiseks vajaminevad vahendid ja tarvikud saab kohapealt. Töötoas osalemine on tasuta, aga vajalik on eelregistreerimine. Töötoas osalejate arv on piiratud. 

MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskuse akende koolitus tugineb pikaajalisele praktikale ja kootööle Rootsi ja Soome restauraatoritega.

Toimumiskoht Paljassaare põik 5, jäätmejaama rohelises hallis. Parkimine jäätmejaama territooriumil.

Parandustöökodade ümarlaud 20.06.2023

 • Kuidas peaks erinevaid ringmajandusinitsiatiive nimetama - mõisted ja nende kommunikeerimine
 • Toimimismudelid – erinevate toimimismudelite tugevus ja nõrkused, rahastamine, tegevuse tulemuslikkuse mõõtmine
 • Teiste riikide praktikad - mida tasuks üle võtta?
 • Võrgustumine ja koostöö – kuidas teha koostööd ja edendada koos ringmajandus(parandus)ühiskonna arengut?
Arutelu juhib teadur Harri Moora Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusest.

Pääsküla jäätmejaama üldparandustöökoda on juulis avatud


Juulis avab Pääsküla jäätmejaamas uksed parandustöökoda, kus meistri juhendamisel on võimalik omal käel parandada erinevaid parandustöid vajavaid esemeid, mis vajavad jootmist, neetimist, liimimist või keevitamist. Kõigile huvilistele on kaks korda nädalas kasutada parandustöökoda koos seal olevate parandustöödeks vajaminevate seadmete ja tarvikutega: puurpink, erinevad käiad, ketaslihvija, keevitus-, metallilõike- ja käsitööriistad. Parandustöökoja meister, pikaajalise kogemusega restauraator Vallo Varik jagab kohapeal teadmisi nii materjalide, ettevalmistuse, töövahendite ohutu käsitsemise kui restaureerimise ja töövõtete kohta.

Parandustöökoda on avatud igal teisipäeval ja kolmapäeval vahemikus kell 15.00-20.00 alates 11. juulist. Lisaks sellele on plaanis läbi viia erineva suunitlusega töötubasid. Lisainfo avamisaegade ja töötubade kohta https://www.tallinn.ee/et/jaatmekeskus

Paljassaare jäätmejaama puiduparandustöökoja avamine 

Täpsem info tulekul. 

Lilleküla ringmajanduskeskuse korduskasutusruumi, õmblustöökoja ja mööbliparandustöökoja avamine

Täpsem info tulekul.

Lisainfo ja kontaktid: 

Kädi Eelmaa, projektijuht kadi.eelmaa@tallinnlv.ee
Eliis Kuus, projekti koordinaator eliis.kuus@tallinnlv.ee
Liina Kanarbik, projekti koordinaator liina.kanarbik@tallinnlv.ee 
 

Viimati muudetud 21.08.2023