Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Segaolmejäätmed

Segaolmejäätmed on liigiti kogumisest üle jäänud olmejäätmed või nende sortimisjääk.

segaolmejaatmed.png

Segaolmejäätmete mahutisse sobib: 

 • Rasvane ja raskesti puhastatav pakend (nt pitsakarp)
 • Määrdunud ja katkised (korduskasutuseks kõlbmatud) riided, jalanõud, pehmed laste mänguasjad
 • Toidujäätmetena tekkivad suured kondid
 • Toidulisandid ja vitamiinid
 • Kosmeetika
 • Mähkmed, hügieenisidemed, tampoonid
 • Pakendatud pühkmed ja kassiliiv
 • CD-plaadid
 • Tühjad/katkised pastapliiatsid, kirjaklambrid
 • Hõõgniidiga lambipirnid
 • Jahtunud tuhk
 • Suitsukonid
 • Kasutatud pabernõud
 • Klaasi- sh peeglikillud
 • Katkised nõud (kastrulid, pannid, taldrikud jne)

Segaolmejäätmete mahutisse ei sobi: 

 • Biojäätmed sh vedelad jäätmed
 • Puhtad pakendid 
 • Puhas paber ja kartong 
 • Ravimid (vii apteeki)
 • Patareid akud (vii müügikohta või kogumiskasti)
 • Väikeelektroonika (vii müügikohta)
 • E-sigaretid (vii müügikohta) 
 • Tule- ja plahvatusohtlikke jäätmed
 • Käimlajäätmed
 • Kogumiskaevude setted
 • Ehitusjäätmed
 • Ained ja esemed, mis võivad ohustada jäätmemahutite hooldajat või jäätmekäitlejat või teisi isikuid

Segaolmejäätmete kogumismahuti omamine jäätmevaldaja kinnistul on kohustuslik! 

NB! Korraldatud jäätmeveopiirkonnas peab jäätmevaldaja segaolmejäätmed andma üle hanke korras valitud jäätmevedajale. Piirkondades, kus jäätmevedu ei ole korraldatud, nt. Aegna saar, peab jäätmevaldaja jäätmekäitlejaga sõlmima jäätmekäitluslepingu ise. Uuri enam siit.

Liigiti peab segaolmejäätmetest koguma vähemalt:

Loe täpsemalt määrusest "Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused"
 

Segaolmejäätmetest nimetatud jäätmete liigiti sortimine ja eraldi üleandmine aitab tagada jäätmematerjali kõrgemat kvaliteeti, suurendada seeläbi selle taaskasutusvõimalusi, parendada sortimise tõhusust ning vältida ülearust energia- ja tööjõukulu järelsortimisel. 

Loe rohkem Tallinna jäätmehoolduseeskirjast


Teenuse kirjeldus: korraldatud jäätmevedu

Viimati muudetud 16.01.2023