Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Suur-Sõjamäe piirkonna sademevee ärajuhtimise skeemi keskkonnamõju hindamine

Keskkonnamõju hindamine algatati Tallinna Keskkonnaameti 8. veebruari 2008 käskkirjaga nr 1-1/25. Suur-Sõjamäe piirkonna sademevee ärajuhtimise skeemi koostamise eesmärgiks on piirkonna sademeveekanalisatsiooni väljaarendamine, et muuta ühisvoolne kanalisatsioon lahkvoolseks ja sellega kaasnevalt vähendada koormust linna reoveepuhastile, ühtlasi leida meetmed vältimaks uputusi aladel, kus sademevee ärajuhtimine puudub või on ebapiisav.

Keskkonnamõju hindamise käigus käsitleti kavandatava tegevusena Tallinna Linnavalitsuse poolt heaks kiidetud sademevee ärajuhtimise skeemi variantlahendust C1 ning täiendava alternatiivina vaadeldi varianti C1/B3. Keskkonnamõju hindamise tulemusena selgitatakse keskkonnakaalutlustelt sobivaim lahendus piirkonna sademeveekanalisatsiooni väljaarendamiseks. Variandi C1 kohaselt juhitakse Suur-Sõjamäe piirkonna lõunapoolse osa sademeveed lennujaama alt läbi mööda Soodevahe kraavi Pirita jõkke. Piirkonna põhjapoolse osa sademeveed suunatakse olemasolevasse Suur-Sõjamäe tunnelkollektorisse, mis edaspidi on ette nähtud muuta lahkvoolseks sademevee tunnelkollektoriks. Variant C1/B3 näeb ette kogu Suur-Sõjamäe piirkonna sademevete juhtimise olemasolevasse tunnelkollektorisse, mille kaudu juhitakse sademevesi Tallinna lahte.

Projekti arendajaks on AS Tallinna Vesi (Ädala 10, 10614 Tallinn, kontaktisik Margus Koor, tel 6262200). Otsustajaks on Tallinna Linnavalitsus (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn), otsustajaks keskkonnamõju hindamise osas on Tallinna Keskkonnaamet. Keskkonnamõju hindajaks on Infragate Eesti AS, Kadaka tee 5, 10621 Tallinn, kontaktisikud Janet Roosimägi janet.roosimagi@infragate.ee, Raul Hansen raul.hansen@infragate.ee, tel 6267771.

 

 

 

Viimati muudetud 07.06.2021