Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Suurjäätmed

Suurjäätmed on suuremahulised jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu pole võimalik jäätmemahutisse paigutada. Suurjäätmete koht pole olmejäätmete hulgas! 

EST suurprügi.JPG

suurjaatmed.pngkasutuskolblikudesemed.png

Suurjäätmeid saab üle anda korraldatud jäätmeveo raames

  • Korteriühistutel on kas kindlaks määratud päev suurjäätmete kogumiseks või tellib korteriühistu suurjäätmete veo vajadusel oma piirkonna jäätmevedaja käest; 
  • lepi veo vajadus kokku oma korteriühistu esindajaga. Ilma kokkuleppeta suurjäätmeid kuhugi jätta ei tohi;
  • Paiguta suurjäätmed olmemahutite vahetusse lähedusse või üksikelamu puhul kinnistu piirile;
  • jäätmevedaja viib suurjäätmed hiljemalt 3 ööpäeva jooksul alates esitatud tellimusest.
 

NB! Kui ese on terve, puhas ja korralik, siis anna talle võimalus olla kasulik kellelegi teisele:

  • müü/anna tasuta ära ostu- ja müügiportaalides (nt Facebookis); 
  • vii kirbukatele või second-hand poodidesse; 
  • kas teadsid? Uuskasutuskeskus tuleb tervele ja korralikule/puhtale mööblile ise järgi ning viib selle tasuta ära!; 
  • Tallinna jäätmejaamades võetakse kasutuskõlblikku mööblit tasuta vastu. Kasutuskõlbmatu mööbli eest tuleb tasuda lisatasu vastavalt suurjäätmete hinnakirjale. 
Kasulikke linke: 

Viimati muudetud 02.03.2022