Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna linna strateegiline mürakaart 2017

Aastal 2017 on valminud uus Tallinna linna strateegiline mürakaart, mis on koostatud 2015. aasta olukorra kohta.

Tegemist on 2012. aastal valminud 2010. aasta müraolukorra jaoks koostatud Tallinna linna strateegilise mürakaardi ajakohastamisega.

Strateegiline  mürakaart  annab  üldhinnangu  linna pikaajalisele  (aasta  keskmine) mürasituatsioonile ning toob välja pidevast kõrge tasemega keskkonnamürast mõjutatud elanikkonna paiknemise ja hulga.

Strateegiline mürakaart ei käsitle olmemüra (nt muru niitmine) ega juhuslikke või ajutisi mürahäiringuid (nt tänavalõigu rekonstrueerimine). Samuti ei ole strateegilise mürakaardi täpsusaste üldjuhul piisav lokaalsete müraprobleemide detailsemaks analüüsiks. Strateegilise mürakaardi tulemuste abil koostatakse müra vähendamise tegevuskava, milles analüüsitakse müra vähendamise vajadust ja võimalusi. Samuti saab mürakaarti kasutada otsustusprotsessi toetava abivahendina näiteks detailplaneeringute menetluses ning  arendustegevuste kavandamisel.

Töö lisa punktis 1 toodud strateegilised mürakaardid on pigem informatiivsed ja koostatud Euroopa Komisjonile esitamiseks. Punktis 2 toodud siseriiklikud mürakaardid on aga kohalikul tasandil kasutatavad ja kehtiva seadusandlusega võrreldavad. Nendega tuleb arvestada ka projektide ja planeeringute koostamisel. Kõige ülevaatlikuma pildi annab siseriiklik summaarne mürakaart, vastavalt vajadusele, kas siis öise või päevase ajavahemiku kohta.

 

Seletuskiri

LISA A. Graafilised mürakaardid

1. Strateegilised mürakaardid

1.1. Maanteeliikluse müra kaardid:
kaart 1.1.1. Päeva-õhtu-öömüra indikaator Lden
kaart 1.1.2. Päevamüra indikaator Lday (ajavahemik 7.00-19.00)
kaart 1.1.3. Õhtumüra indikaator Levening (ajavahemik 19.00-23.00)
kaart 1.1.4. Öömüra indikaator Lnight (ajavahemik 23.00-7.00)

1.2. Raudteeliikluse müra kaardid:
kaart 1.2.1. Päeva-õhtu-öömüra indikaator Lden
kaart 1.2.2. Päevamüra indikaator Lday (ajavahemik 7.00-19.00)
kaart 1.2.3. Õhtumüra indikaator Levening (ajavahemik 19.00-23.00)
kaart 1.2.4. Öömüra indikaator Lnight (ajavahemik 23.00-7.00)

1.3. Lennuliikluse müra kaardid:
kaart 1.3.1. Päeva-õhtu-öömüra indikaator Lden
kaart 1.3.2. Päevamüra indikaator Lday (ajavahemik 7.00-19.00)
kaart 1.3.3. Õhtumüra indikaator Levening (ajavahemik 19.00-23.00)
kaart 1.3.4. Öömüra indikaator Lnight (ajavahemik 23.00-7.00)

1.4. Tööstusmüra kaardid:
kaart 1.4.1. Päeva-õhtu-öömüra indikaator Lden
kaart 1.4.2. Päevamüra indikaator Lday (ajavahemik 7.00-19.00)
kaart 1.4.3. Õhtumüra indikaator Levening (ajavahemik 19.00-23.00)
kaart 1.4.4. Öömüra indikaator Lnight (ajavahemik 23.00-7.00)

1.5. Summaarse müra kaardid:
kaart 1.5.1. Päeva-õhtu-öömüra indikaator Lden
kaart 1.5.2. Päevamüra indikaator Lday (ajavahemik 7.00-19.00)
kaart 1.5.3. Õhtumüra indikaator Levening (ajavahemik 19.00-23.00)
kaart 1.5.4. Öömüra indikaator Lnight (ajavahemik 23.00-7.00)

2. Siseriiklikud mürakaardid

2.1. Maanteeliikluse müra kaardid:
kaart 2.1.1. Päevamüra indikaator Ld (ajavahemik 7.00-23.00)
kaart 2.1.2. Öömüra indikaator Ln (ajavahemik 23.00-7.00)

2.2. Raudteeliikluse müra kaardid:
kaart 2.2.1. Päevamüra indikaator Ld (ajavahemik 7.00-23.00)
kaart 2.2.2. Öömüra indikaator Ln (ajavahemik 23.00-7.00)

2.3. Lennuliikluse müra kaardid:
kaart 2.3.1. Päevamüra indikaator Ld (ajavahemik 7.00-23.00)
kaart 2.3.2. Öömüra indikaator Ln (ajavahemik 23.00-7.00)

2.4. Tööstusmüra kaardid:
kaart 2.4.1. Päevamüra indikaator Ld (ajavahemik 7.00-23.00)
kaart 2.4.2. Öömüra indikaator Ln (ajavahemik 23.00-7.00)

2.5. Summaarse müra kaardid:
kaart 2.5.1. Päevamüra indikaator Ld (ajavahemik 7.00-23.00)
kaart 2.5.2. Öömüra indikaator Ln (ajavahemik 23.00-7.00)


LISA B. Strateegilise mürakaardi võrdlus mõõtmistulemustega Sõpruse pst Lepistiku peatuses

 

 

 "Tallinna linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamist" toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Viimati muudetud 28.05.2021