Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna pinnase radooni sisalduse kaart 2015

Tallinna pinnase radooni sisalduse kaart 2015

Eesmärgiks oli Tallinna linna pinnase radooni (Rn-222) riski ja looduskiirguse kaardi koostamine. Käesolev töö annab esialgse ülevaate Tallinna pinnaseõhu radoonisisaldusest ning radioaktiivsete elementide nagu uraani (eU), raadiumi (Ra-226), tooriumi (Th-232), kaaliumi (K-40) ning teiste keskkonnaohtlike elementide levikust pinnases. Kuigi vaatluspunktide võrk on veel hõre, võimaldavad kogutud andmed määratleda eriti keskkonnaohtlikud, esmajärjekorras tähelepanu vajavad piirkonnad.

Kaasaja meditsiini seisukohalt on radoon ja selle tütarelemendid tervist kahjustavad. Need jõuavad inimorganismi peamiselt hingamisel ja on olulised kopsuvähi põhjustajad. Majade siseõhu radooni peamiseks ja üldiseks allikaks on majaalune pinnas, mistõttu on oluline enne hoone rajamist (ja rekonstrueerimist) viia läbi pinnases radoonimõõtmine. Mõõtmistulemuste põhjal otsustavad  ehitusspetsialistid, kas ja milliseid radooniohtu vähendavaid meetmeid on vaja rakendada.

Töö tulemusena valminud kaart annab infot piirkonna radooni maksimaalse sisalduse kohta nii pinnaseõhust mõõdetuna kui ka eU järgi arvutatuna. Kõikides mõõtepunktides on mõõtmine läbi viidud mõlema meetodi alusel ja kaardil kajastub kahest kõrgeim tulemus.

Kaardil on jagatud pinnase radoonisisaldus nelja kategooriasse, milleks on: madal, normaalne, kõrge ja väga kõrge. Vastavalt pinnase radoonisisaldusele (eriti alates kõrge sisaldusega) tuleb hoone ehitamisel ja rekonstrueerimisel võtta kasutusele radooniohtu vähendavaid meetmeid. Kõrgeid radoonisisaldusi on täheldatud ka normaalse radoonisisaldusega aladele jäävate hoonete siseõhus. Seega on soovitav ka nendel aladel teostada vastavad uuringud.

Tallinna radooniriski kaart on koostatud suhteliselt hõreda ja ebaühtlase uuringupunktide võrgu alusel. Mõõtmised näitavad ära mõõtepunkti radoonisisalduse pinnases umbes 10-20m raadiuses. Seega kahe erineva väärtusega mõõtepunkti vahele jääva ala radoonisisaldust kaardi järgi määrata ei saa ja oluline on teha täiendavad mõõtmised. Esialgsed tulemused näitavad, et radooni probleem on ulatuslik ja reas kohtades (nt Astangu ja Kose piirkond) klindivööndis väga tõsine. Kaardi põhjal võib võrdluseks tuua piirkondi, kus probleem radoonisisaldusega on väiksem, nt Aegna saar, Nõmme ja Kristiine piirkond. Siiski on soovitav ka nendes piirkondades enne hoone ehitamist ja rekonstrueerimist läbi viia radoonimõõtmine pinnases.

Seletuskiri

Maksimaalne radooni sisaldus pinnaseõhus

 

Lisaks koostati töö käigus järgmised kaardid:

Radooni sisaldus pinnaseõhus eU järgi arvutatult

Radooni sisaldus pinnaseõhus otsemõõdetult (1 m sügavusel)

Ra-226 sisaldus pinnases

Pinnase looduskiirgus

eU sisaldus pinnases

eTh sisaldus pinnases

eK sisaldus pinnases

Faktilise materjali kaart

Tallinna aluspõhja geoloogoline kaart

Tallinna aluspõhja reljeefni kaart

Tallinna pinnakatte geoloogiline kaart

Tallinna pinnakatte paksuse klaart

 

Seletuskirja lisad:

Keskkonnaohtlike elementide sisaldus huumushorisondis (pindmises kihis)

Keskkonnaohtlike elementide sisaldus mulla lähtekivimis

 

 

 "Tallinna radooniriski kaardi" valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

 

 

 

Viimati muudetud 10.06.2021