Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023

ARUANNE

Tallinna Keskkonnaamet annab teada  „Tallinna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023“ tööversiooni valmimisest ja selle avalikustamisest.

Tallinna Keskkonnaamet algatas 21.02.2018 „Tallinna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023“ koostamise. Tegevuskava koostamise aluseks on Tallinna linna strateegiline mürakaart, mille ajakohastatud versioon valmis 2017. aastal.

Müra vähendamise tegevuskava eesmärk on leida parimad keskkonnamüra vähendamise meetmed ning vältida, ennetada ja vähendada keskkonnamürast tingitud kahjulikke mõjusid piirkondades, kus müra mõju elanikele on suur ning kus meetmete rakendamisega on võimalik tagada suure hulga inimeste elukeskkonnas normatiivsed müratasemed. Samuti on tegevuskava eesmärgiks tõhustada vaiksete piirkondade kaitset.

„Tallinna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023“ valminud tööversiooniga saab tutvuda ajavahemikul 30.07.-13.08.2018.

Tallinna Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Ootame Teie ettepanekuid, märkusi ja küsimusi kirjalikult e‑posti aadressil lembi.tiks@tallinnlv.ee kuni 13.08.2018.

Viimati muudetud 21.06.2021