Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Teostatud tööd

Pallasti tn 10a vana masuudihoidla

↓ Harraka tn 7 katlamaja vedelkütuse hoidla

↓ Kalasadama tn 6 endise Tallinna Elektrijaama vedelkütuse hoidla


Keskkonnareostust ei tohi likvideerida järelemõtlematult, see võib kaasa tuua keskkonnareostuse laienemise ja karistused maa või vara omanikule. Reostuskolde ilmnemisel tuleb kohe teavitada Keskkonnaametit (tel. 1247, 1247@1247.ee) ja Päästeametit (tel. 1524). Reostuskolde likvideerimiseni muu reostuse levikut soodustav tegevus peatada.


Pallasti tn 10a vana masuudihoidla

Tallinna linn korraldas ohtlike maa-aluse vedelkütuse hoidla likvideerimist aadressil Pallasti tn 10a. Maa-ala saneerimis- ja ohtliku objekti likvideerimistööd rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja Tallinna linn, vastavalt 60% ja 40% vastavalt. Saneerimisprojekti koostas ettevõtte EcoPro AS ja tööd teostas Epler & Lorenz AS. Järelevalvet teostas Tallinna Strateegiakeskuse juhtivspetsialist Aleksandr Taraskin.

Galerii: pildid

Meedias:

ECOPRO.jpgEPLERLORENZ.jpgkik_logo_2.png


Haraka tn 7 katlamaja vedelkütuse hoidla

Tallinna linna nõudmisel korraldati vana katlamaja ohtlike maa-aluse vedelkütuse hoidla likvideerimist aadressil Harraka tn 7. Maa-ala saneerimis- ja ohtliku objekti likvideerimistööd tellis Tallinna Soojus AS. Saneerimisprojekti koostas ettevõtte EcoPro AS ja tööd teostas Crushtec AS. Järelevalvet teostas Tallinna Strateegiakeskuse juhtivspetsialist Aleksandr Taraskin.

Galerii: pildid

Meedias: Pealinn, Kristiine leht

TSoojus_logo_s.pngCRUSHTEC.jpgECOPRO.jpg


Kalasadama tn 6 endise Tallinna Elektrijaama vedelkütuse hoidla

kik_logo_2.png

Tallinna linn korraldab ohtlike keskkonnareostuse likvideerimist aadressil Kalasadama tn 6. Maa-ala saneerimistööd rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja Tallinna linn.

Lisainfo:
Ringmajanduse osakond
tel.: 640 4137
jaatmed@tallinnlv.ee

Informatsioon saastatud maa-alade kohta Tallinna linnas.

Viimati muudetud 11.01.2022