Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Toetust linnaaedade arendamiseks saab taotleda veebruarini 2022

Söögi-, tarbe ja ilutaimede kasvatamine linnakeskkonnas on jätkuvalt populaarne ning Tallinn toetab seda ka tänavu. Linnaaianduse arendamise toetuse taotlusi võetakse vastu veebruarini: mittetulundustegevuse taotlusvoor on avatud 1. veebruari ning õppeaedade taotlusvoor 15. veebruarini. 

Keskkonnavaldkonna abilinnapea Vladimir Svet märkis, et linnaaianduse toetamisega soovib linn soodustada rohelist mõtteviisi ja suurendada keskkonnateadlikkust. „Taimedega tegelemine annab ka linnainimestele võimaluse olla loodusega kontaktis, tegutseda aktiivselt värskes õhus ja oma töö tulemust nautida. Ühtlasi süveneb hoolimine keskkonnast ja arusaam säästlikust eluviisist,“ ütles Svet. „Kuid linnaaedade roll ei keskendu üksnes inimesele, vaid need toetavad ka liigirikkust linnas. Mitmekesise looduskeskkonna väärtustamine on üks rohelise pealinna olulistest põhimõtetest.“  

Abilinnapea sõnul on huvi linnaaianduse vastu aasta-aastalt üha kasvanud ning alates eelmisest aastast leiab kogukonna- ja õppeaedu juba kõigist linnaosadest. „Praeguseks on Tallinnas rajatud kokku 129 omanäolist ja eriilmelist linnaaeda, sealhulgas 21 kogukonnaaeda ning 100 linnaasutuste ja 8 eraharidusasutuste õppeaeda,“ täpsustas Svet. 

Linnaaianduse mittetulundustegevuse taotlusvoorus saavad osaleda juriidilised isikud (sh mittetulundus- ja äriühingud) ning erakoolid ja -lasteaiad. Oodatud on taotlused nii olemasolevate kogukonna- ja õppeaedade arendamiseks kui ka uute rajamiseks. Toetust võib kasutada vajalike materjalide, vahendite, tööriistade ja inventari soetamiseks ning töötubade, talgute ja muude toetavate sündmuste läbiviimiseks. Taotlemise tingimused, abimaterjalid ja kontaktid leiab Tallinna keskkonnaveebist (vt lisa). Mittetulundustegevuse toetuse taotlusi saab esitada iseteeninduskeskkonnas 1. veebruarini 2022.

Õppeaedade taotlusvoorus saavad osaleda kõik Tallinna linna ametiasutused ja nende hallatavate asutused (nt koolid, lasteaiad, noortekeskused, raamatukogud, hoolekandeasutused jt). Ka selles voorus on oodatud taotlused nii olemasolevate aedade arendamiseks kui ka uute rajamiseks. Toetust võib kasutada materjalide, tööriistade ja inventari soetamiseks ning nende paigaldamiseks ja transpordiks (loe lisa). Eralasteaedade ja -koolide õppeaedade toetuse taotlusi saab esitada iseteeninduskeskkonnas 15. veebruarini 2022. Tallinna linnaasutuste õppeaedade toetuse taotlusi saab esitada keskkonnaveebis 15. veebruarini 2022.

Rohkem infot linnaaiandusest (sh infoseminaride salvestused, kus tutvustati taotlusvooru protsessi ja olulisemaid tingimusi) leiab linnaaianduse kodulehelt.

Küsimustega seoses linnaaianduse tegevuste planeerimise ja taotlusvoorudega võib pöörduda Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti linnaaianduse projektijuhi Marina Laidla poole (+372 513 5779, + 372 640 4714, marina.laidla@tallinnlv.ee).

Viimati muudetud 20.01.2022