Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vanasadama ja Linnahalli vahelise maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Vanasadama ja Linnahalli vahelise maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Vanasadama ja Linnahalli vahelise maa-ala detailplaneeringu koostamine on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 19. aprill 2006 korraldusega nr  738-k. Planeeritava maa-ala suurus on 73,6 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kavandada planeeritavale maa-alale olemasolevate kinnistute jagamise ja piiride muutmise teel uued krundid, määrata ehitusõigus sadamahoonete ja sadamarajatiste ehitamiseks, äripindadega mitme korteriga elamute või eluruumideta ärihoonete või ühiskondlike hoonete rajamiseks, kvartalisiseste sõiduteede, jalgteede ja kergliikluse võrgu ning avalikult kasutatavate haljasalade rajamiseks. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 p 17, § 33 lg 1 p 3, § 34 lg 1, § 35 lg 5 ja Planeerimisseaduse § 9 lg 12 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. augusti 2005 määruse nr 224 “Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“ § 11 p 1, 2 ja § 13 p 2-st tulenevalt kaasnevad detailplaneeringu elluviimisega tegevused nagu sadamarajatiste ja rannakindlustuste rajamine ja täitetööde tegemine, omavad eeldatavalt olulist keskkonnamõju, algatati  Tallinna Linnavalitsuse 24. mai 2006 korraldusega nr 1079-k algatatud Vanasadama ja Linnahalli vahelise maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Viimati muudetud 21.02.2024