Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Veeloa taotlused

Veeloa taotlused

 

Taotleja   nimi

Vee   erikasutuse asukoht

Tegevuse   kirjeldus

Viide   taotlusdokumentidele

Tallinna Lennujaam AS Soodevahe peakraav Taotluse kohaselt soovitakse keskkonnaloal nr L.VV/326754 täpsustada sademevee väljalaskmete asukoha koordinaate ning proovivõtukohti, väljalaskmeid koondada ja eemaldada loalt ning lisada kaks uut sademevee väljalasku. Taotletakse seirekohustuse muutmist loale jäävatel sademevee väljalaskmetel. Seoses Suur-Sõjamäe 39 kinnistul toimunud põlenguga soovitakse pikendada kahe sademevee väljalaskme omaseire ajutist peatamist. KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-127330,
taotlus nr T-KL/1020928
Esmar Vesi OÜ Pirita linnaosa Aianduse tee 84 Keskkonnaloale L.VV/324889 lisada Aianduse tee 84 kinnistul asuv uus puurkaev nr 69405. Taotletav põhjaveevõtt koguses 624 m3 ööpäevas.  KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-125574,
taotlus nr T-KL/1019993
BLRT Grupp AS Põhja-Tallinna linnaosa Kopli tn 103 Merepõhja süvendamine mahus kuni 3000 m3. Süvendustööd on vajalikud, kuna soovitakse ujuvdokk asendada uue ujuvdokiga, mis on eelmisest 15 meetri võrra pikem. Uue ujuvdoki paigutamiseks eelmise asemele on vaja süvendada doki ankrualaga külgnevat sadama akvatooriumi. Lisaks soovitakse rajada uus kaiosa, mille külge uus ujuvdokk kinnitatakse. KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-124605,
taotlus nr T-KL/1016871-3
Merko Ehitus Eesti AS Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee
36 // Suur-Sõjamäe tn 7 // Vesse põik 17 // Ülemiste raudteejaam
Põhjavee
ümberjuhtimiseks Ülemiste reisiterminali ehitustöödega seonduvalt
KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-124929,
taotlus nr T-KL/1018584
Logi Projekt OÜ Kesklinna linnaosa, Logi tn 10, 13 ja 15 kinnistud Olemasoleva keskkonnaloa nr L.VV/331166 tähtaja pikendamise taotlus kuni 24.06.2028. Keskkonnaluba on antud Logi tn 10, 13 ja 15 kruntide piires rannakindlustuse rajamisega kaasnevateks vee erikasutustöödeks - paigutatakse veekogu põhja tahkeid aineid (paekivi, graniitkivi, põllukivid) mahus kuni 98 000 m3. Tööde käigus muutub rannajoon. KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-124767,
taotlus nr T-KL/1018626
Luccaranna OÜ Haabersti linnaosa, Roostiku 64, Apametsa pkr Sademevee ärajuhtimine ühe sademevee väljalaskme kaudu Roostiku tn 64 kinnistult Kakumäe lahte ning läbi kahe sademevee väljalaskme, millest üks asub Harju maakonnas Harku vallas Tabasalu alevikus Kraavi kinnistul ning teine Harju maakonnas Harku vallas Tabasalu alevikus Keskpäeva tee lõik 1 kinnistul, Apametsa peakraavi KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-123818,
taotlus nr T-KL/1016664-2
Transpordiamet Põhja-Tallinna linnaosa, Lume tn 9 Tähtajalise keskkonnaloa L.VV/330456 muutmine tähtajatuks. Lume tn 9 kinnistult mehaaniliselt puhastatud sademevee juhtimine Tallinna reidi. KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-124163,
taotlus nr T-KL/1017298
Limestone factories of Estonia OÜ Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 34/1 Keskkonnaloa HARM-154 muutmine seoses põhjavee võtmise suurendamisega puurkaevust prk50664 (40 m3/ööp) KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-122448,
taotlus nr T-KL/1016114
AS Tallinna Sadam Vanasadam, Tallinna laht Vanasadama akvatooriumi perioodilised  süvendamis-tööd põhja sügavuste taas-tamiseks ning ohutu laeva-liikluse tagamiseks  https://dhs-adr-kea.envir.ee/ reg nr 14-6/19/668

BLRT Grupp AS 

Vene-Balti sadam, Kopli tn 103 

Ujuvdokkide vahelise ala süvendamiseks   mahus 7385 m3 

https://kotkas.envir.ee/ reg nr M-108525 

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 

 Põhja-Tallinna LO-s Katariina kai kõrval, Paljassaare tee 46

Veesügavused Katariina kai maapoolsel küljel ei ole piisavad, siis tuleb slipi toimimiseks mere põhja süvendada. Eeldatav süvendusmaht on kuni 440 m3. Peale selle uputatakse merre tahkeid aineid - raud-betooni (11 m3), killustikku (21 m3) ning graniitkive (25 m3). Projekteeritud laeva-tee on ca 10 meetri laiune ja 79 meetri pikkune, mis süvendatakse kuni 1,5 meetri sügavusjoonelt kuni slipini.

 

https://kotkas.envir.ee/

 reg nr M-109919

 

Logman Invest AS 

Bekkeri sadam, Kopliranna tn 49 

Soovitakse Bekkeri sada-mas Kopliranna tn 49 kaide nr 6 ja 7 väljaehitamisega seoses tahkete ainete paigutamist  allpool kesk-mist veetaset mahus 84 600 m³. Keskkonnaluba taotletakse perioodiks 01. 10.2020 kuni 01.10.2025. 

https://kotkas.envir.ee/  reg nr M-111104 

SA Eesti Meremuuseum 

 Lennusadam, Vesilennuki tn 6

Soovitakse teostada vee erikasutustöid Lennusada-mas Vesilennuki tn 6, Põhja-Tallinna linnaosa kat tunnus 78401:101:0355. Planeeritakse rekonstruee-rida olemasolevad kaid C ja D ning rajada uus kai E. Vee erikasutustööde käigus paigutatakse merre allpool keskmist veetaset tahkeid aineid mahus 9950 m3. Keskkonnaluba taotletakse viieks aastaks.

https://kotkas.envir.ee/

reg nr M-111432 

BLRT Grupp AS 

Noblessneri sadam, Allveelaeva tänav T4 

Lainemurdja remondiks vajalike kivide ja betoonplokkide lisamine olemasolevale lainemurdja konstruktsioonile, et taastada lainemurdja varasem kõrgus. Merepõhja lisatakse graniitkive, paemurdu ja betoonplokke. 

https://kotkas.envir.ee/

reg nr M-112162 

Tallinna Lennujaam AS 

Harjumaa, Tallinn, Lasnamäe; Harjumaa, Rae vald, Soodevahe küla 

 Lennujaama reostunud sademevee juhtimine reoveekanalisatsiooni ja uute sademevee suublate rajamine eesvooluga Soodevahe kraavi

https://kotkas.envir.ee/ 

reg nr  M - 114887

Tallinna Olümpiapurjespordikeskus AS

Pirita Jahisadama kai nr 28, Purje tn 13, Pirita LO, Tallinn 

Amortiseerunud kai nr 28 rekonstrueerimine. Tahkeid aineid paigutatakse vette 260 m3.

https://kotkas.envir.ee/

reg nr M - 115406

Eesti Mereagentuur AS

Haabersti LO

Taotletakse tähtajatut keskkonnaluba sademevee juhtimiseks suublasse

https://kotkas.envir.ee/

reg nr M -116783

Logman Invest AS 

Bekkeri sadam, Kopliranna tn 49 

Taotletakse keskkonnaloa tähtaja pikendamist tähtajaks 22.02.2032 Bekkeri sadama (Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Marati 14, katastritunnus 78401:101:5316) akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamiseks mahus 230 000 m³ ning kaadamis-töödeks Paljassaare lahe kaadamisalale mahus 230 000 m³.

https://kotkas.envir.ee/

reg nr M-117707

dokument nr T-KL/1010113-2  

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024