Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Keskkonnavaldkonna projektide toetamine

Keskkonnavaldkonna projektide toetamine

st-37.jpg

Keskkonna valdkonna taotlusvooru eesmärk on suurendada kodanikualgatuse ja elanike koostöö kaudu linlaste keskkonnateadlikkust ja linna elurikkust. 

Taotlusvooru sobivad kodanikualgatused ja rohujuuretasandi projektid, mille tegevused suurendavad eri vanuse- ja huvirühmade keskkonnateadlikkust ja säästvat tarbimist, kasutavad mitteformaalse keskkonnahariduste meetodeid, soodustavad linnaelanike ühistegevust ja koostööd keskkonnahoiu nimel.


Kes saab toetust esitada?

Taotlusvoorus saavad osaleda juriidilised isikud (sh mittetulundusühingud, korteriühistud, äriühingud). Toetame ennekõike kodanikuühendusi ja rohejuuretasandi organisatsioone.


Kuidas taotlust esitada?

Taotlusvooru korraldab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ühe vooruna. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts (kaasaarvatud).

Taotlus esitatakse läbi Tallinna projekti ja tegevustoetuste infosüsteemi ISETEENINDUSKESKKONNA.

Taotluse koostamisel tuleb pöörata tähelepanu, et nii taotluse sisu kui eelarve oleks võimalikult selge, konkreetne ja põhjalik. Abiks kasuta:  Projekti kirjutamise juhendmaterjal


Taotlusvooru eesmärgid:

  • Tallinna elanike eri vanuse- ja huvirühmade keskkonnateadlikkuse kestev kasv ja keskkonda säästev eluviis;
  • Tallinna elanike teadlikkuse kasv kliimamuutustest;
  • mitteformaalset haridust toetavate keskkonnavaldkonna tegevuste areng;
  • linnaelanike koostöö ja ühistegevus keskkonnahoiu eesmärgil.

Taotlusvooru prioriteedid:

  • projekt on plaanitud ja läbi viidud kooskõlas arengustrateegia „Tallinn 2035“ tegevusvaldkonna „Keskkonnahoid“eesmärkide ja tegevusprogrammidega;
  • linnaelanike keskkonnateadlikkuse pidev parandamine;
  • uuenduslike lahenduste väljatöötamine keskkonnateadlikkuse suurendamiseks ja tarbimise vähendamiseks;
  • keskkonnateadlikkust suurendavate kodanikualgatuste toetamine.

Projektide hindamise kriteeriumid:

  • tegevuste mõju Tallinna elanike keskkonnateadlikkuse suurenemisele;
  • taotluse informatiivsus (taotlusest peab selgelt põhjendama ja kirjeldama projekti sihtrühma, kavandatud tegevusi, tegevuste jätkusuutlikkust ning eelarvet).
 

Infotund taotlusvooru tingimuste ja taotlemise protsessi kohta
Infotunnid slaidid kättesaadavat SIIT.


Õigusaktid:

1. Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord
2. Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (vt 7. peatükk "Keskkonna valdkonna lisatingimused")
3. Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi põhimäärus


Eraldatud toetused

2024. aastal esitati kokku 32 taotlust, kogumahus 126 928, 98 eurot. Vastavalt Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja 14. mai 2024 käskkirjale toetatakse kokku 17 projekti kogusummas 45 000,00 eurot. Tutvu lähemalt toetust saanud projektidega SIIN.
 

Viimati muudetud 05.06.2024