Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Linnakeskkonna osakond

Osakonna juhataja Aigar Palsner
Telefon 645 7214  
aigar.palsner@tallinnlv.ee 
Kabinet 21
Vastuvõtt esmaspäeviti 16–18 ja neljapäeviti 10–12


Peaspetsialist Riina Pärtel
Telefon 645 7216
riina.partel@tallinnlv.ee
Vastuvõtt esmaspäeviti 15
18 ja neljapäeviti 1012
Tänavate heakord, kaevetöölubade  kooskõlastamine, kaevetöölubade väljastamine, kaevetööde järelevalve ja vastuvõtmine. Aadressitähiste eeskirja täitmise kontroll. Linnaosa elanike nõustamine linnaosa heakorra küsimustes.

Peaspetsialist Mart Mets
Telefon 645 7215
mart.mets@tallinnlv.ee
Kabinet 23
Vastuvõtt esmaspäeviti 15–18 ja neljapäeviti 10–12
Dendrotööde  koordineerimine, keskkonna- ja heakorraküsimuste lahendamine; avalike ürituste lubade kooskõlastamine, haljastus, haljasalade heakord.

Vanemspetsialist Henri Jürlau
Telefon 645 7212
henri.jyrlau@tallinnlv.ee
Vastuvõtt esmaspäeviti 15–18 ja neljapäeviti 10–12
Jäätmekäitlus; grafiti ja sodimised; heakorra küsimused; korteriühistud, asumiseltsid, koostöö lasteaedade ja mittetulundusühingutega, Aegna saare küsimused.

Peaspetsialist Cornelia Ulst
Telefon 645 7217
cornelia.ulst@tallinnlv.ee
Projektereerimistingimuste menetlemine, ehitusprojektide kooskõlastamine, hoonete kasutuseelne ülevaatamine

Peaspetsialist Riina Parm
Telefon 645 7264
riina.parm@tallinnlv.ee
Vastuvõtt esmaspäeviti 15–18 ja neljapäeviti 10–12
Projekteerimistingimuste eelnõude ja detailplaneeringute avalike väljapanekute ning arutelude korraldamine; linnaosakogu linnaplaneerimiskomisjoni töö korraldamine; korteriühistute tegevustoetuse „Hoovid korda“ taotluste menetlemine.

Peaspetsialist Külly Annus
Telefon 645 7251
Kylly.annus@tallinnlv.ee
Kabinet 31
Vastuvõtt esmaspäeviti 15–18 ja neljapäeviti 10–12
Jõulukaunistuste ja –kuuse paigaldamisega seotud tehniliste ja kujunduslike tööde korraldamine. Järelevalve teostamine linnaosa bilansis olevate liikumisväljakute mängu-, ja spordiplatside korrashoiu üle. Infoviitade ja –stendide korrasoleku jälgimine, vajadusel nende remondi- ja hooldustööde korraldamine.
 
Aednik Kadri Järv
kadri.jarv@tallinnlv.ee

Osakonna osutatavad teenused:

  • projektide kooskõlastamine (detailplaneeringud, arhitektuurilised-, ehituslikud-, insenertehnilised, kujundus- ja haljastusprojektid)
  • detailplaneeringute lähteülesannete ja projekteerimislubade kooskõlastamine
  • maakorralduslike (tagastamine, erastamine, munitsipaliseerimine, krundistamine) dokumentide registreerimine
  • tänavainvetari kooskõlastamine
  • kaevelubade kooskõlastamine

 

Viimati muudetud 10.07.2023