Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Linnakeskkonna osakond

   

Osakonna juhataja - Aigar Palsner
Tel. 645 7214  
kabinet 21
Vastuvõtt: esmaspäeviti 16-18 ja neljapäeviti 10-12
e-post: aigar.palsner@tallinnlv.ee 


Peaspetsialist - Merike Kampus
Tel. 645 7216
kabinet 24
Vastuvõtt: esmaspäeviti 15-18 ja neljapäeviti 10-12
e-post: merike.kampus@tallinnlv.ee

Tänavate heakord, kaevetöölubade  kooskõlastamine, kaevetöölubade väljastamine, kaevetööde järelevalve ja kaevetööde vastuvõtmine. Aadressitähiste eeskirja täitmise kontroll. Linnaosa elanike nõustamine linnaosa heakorra  küsimustes.


Peaspetsialist - Mart Mets
Tel. 645 7215
kabinet 23
Vastuvõtt: esmaspäeviti 15-18 ja neljapäeviti 10-12
e-post: mart.mets@tallinnlv.ee

Dendrotööde  koordineerimine, keskkonna- ja heakorraalaste küsimuste lahendamine; avalike ürituste lubade kooskõlastamine, haljastus, haljasalade heakord.


Vanemspetsialist - Henri Jürlau
Tel. 645 7212
kabinet 23
Vastuvõtt: esmaspäeviti 15-18 ja neljapäeviti 10-12
e-post: henri.jyrlau@tallinnlv.ee

Jäätmekäitlus; grafiti ja sodimised; heakorra küsimused; korteriühistud, asumiseltsid, koostöö lasteaedade ja mittetulundusühingutega, Aegna saare küsimused.

 
Peaspetsialist - Cornelia Ulst

Tel. 645 7217
e-post: cornelia.ulst@tallinnlv.ee

Projektereerimistingimuste menetlemine, ehitusprojektide kooskõlastamine, hoonete kasutuseelne ülevaatamine
 

Peaspetsialist - Riina Parm
Tel. 645 7264
Vastuvõtt: esmaspäeviti 15-18 ja neljapäeviti 10-12
e-post: riina.parm@tallinnlv.ee

Projekteerimistingimuste eelnõude ja detailplaneeringute avalike väljapanekute ning arutelude korraldamine; linnaosakogu linnaplaneerimiskomisjoni töö korraldamine; korteriühistute tegevustoetuse „Hoovid korda“ taotluste menetlemine.

 

Peaspetsialist- Külly Annus

Tel 645 7251
kabinet 31
Vastuvõtt: esmaspäeviti 15-18 ja neljapäeviti 10-12
e-post: Kylly.annus@tallinnlv.ee

Jõulukaunistuste ja –kuuse paigaldamisega seotud tehniliste ja kujunduslike tööde korraldamine. Järelevalve teostamine linnaosa bilansis olevate liikumisväljakute mängu-, ja spordiplatside korrashoiu üle. Infoviitade ja –stendide korrasoleku jälgimine, vajadusel nende remondi- ja hooldustööde korraldamine.

 
Aednik - Kadri Järv
e-post: kadri.jarv@tallinnlv.ee

 

Osakonna poolt pakutavad teenused:

  1. projektide kooskõlastamine (detailplaneeringud, arhitektuurilised-, ehituslikud-, insenertehnilised, kujundus- ja haljastusprojektid);
  2. detailplaneeringute lähteülesannete ja projekteerimislubade kooskõlastamine;  
  3. maakorralduslike (tagastamine, erastamine, munitsipaliseerimine, krundistamine) dokumentide registreerimine;
  4. tänavainvetari kooskõlastamine;
  5. kaevelubade kooskõlastamine;

 

Viimati muudetud 01.09.2022