Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Linnakeskkonna osakond

   

Osakonna juhataja - Aigar Palsner
Tel. 645 7214  
kabinet 21
Vastuvõtt: esmaspäeviti 16-18 ja neljapäeviti 10-12
e-post: aigar.palsner@tallinnlv.ee 


Peaspetsialist -
Merike Kampus
Tel. 645 7216
kabinet 24
Vastuvõtt: esmaspäeviti 15-18 ja neljapäeviti 10-12
e-post: merike.kampus@tallinnlv.ee

Tänavate heakord, kaevetöölubade  kooskõlastamine, kaevetöölubade väljastamine, kaevetööde järelevalve ja kaevetööde vastuvõtmine. Aadressitähiste eeskirja täitmise kontroll. Linnaosa elanike nõustamine linnaosa heakorra  küsimustes.


Peaspetsialist
 - Mart Mets
Tel. 645 7215
kabinet 23
Vastuvõtt: esmaspäeviti 15-18 ja neljapäeviti 10-12
e-post: mart.mets@tallinnlv.ee

Dendrotööde  koordineerimine, keskkonna- ja heakorraalaste küsimuste lahendamine; avalike ürituste lubade kooskõlastamine, haljastus, haljasalade heakord.


Vanemspetsialist
 - Henri Jürlau
Tel. 645 7212
kabinet 23
Vastuvõtt: esmaspäeviti 15-18 ja neljapäeviti 10-12
e-post: henri.jyrlau@tallinnlv.ee

Jäätmekäitlus; grafiti ja sodimised; heakorra küsimused; korteriühistud, asumiseltsid, koostöö lasteaedade ja mittetulundusühingutega, Aegna saare küsimused.

 
Peaspetsialist - Cornelia Ulst
Tel. 645 7217
e-post: cornelia.ulst@tallinnlv.ee

Projektereerimistingimuste menetlemine, ehitusprojektide kooskõlastamine, hoonete kasutuseelne ülevaatamine

Peaspetsialist - Riina Parm
Tel. 645 7264
Vastuvõtt: esmaspäeviti 15-18 ja neljapäeviti 10-12
e-post: riina.parm@tallinnlv.ee

Projekteerimistingimuste eelnõude ja detailplaneeringute avalike väljapanekute ning arutelude korraldamine; linnaosakogu linnaplaneerimiskomisjoni töö korraldamine; korteriühistute tegevustoetuse „Hoovid korda“ taotluste menetlemine.

Peaspetsialist- Külly Annus

Tel 645 7251
kabinet 31
Vastuvõtt: esmaspäeviti 15-18 ja neljapäeviti 10-12
e-post: Kylly.annus@tallinnlv.ee

Jõulukaunistuste ja –kuuse paigaldamisega seotud tehniliste ja kujunduslike tööde korraldamine. Järelevalve teostamine linnaosa bilansis olevate liikumisväljakute mängu-, ja spordiplatside korrashoiu üle. Infoviitade ja –stendide korrasoleku jälgimine, vajadusel nende remondi- ja hooldustööde korraldamine.

 
Aednik - Kadri Järv
e-post: kadri.jarv@tallinnlv.ee

 

Osakonna poolt pakutavad teenused:

 1. projektide kooskõlastamine (detailplaneeringud, arhitektuurilised-, ehituslikud-, insenertehnilised, kujundus- ja haljastusprojektid);
 2. detailplaneeringute lähteülesannete ja projekteerimislubade kooskõlastamine;  
 3. maakorralduslike (tagastamine, erastamine, munitsipaliseerimine, krundistamine) dokumentide registreerimine;
 4. tänavainvetari kooskõlastamine;
 5. kaevelubade kooskõlastamine;
 6. töötute ja sotsiaalsete töökohtade töö organiseerimine;

 Teenuste protseduuri täpne kirjeldus:

 1. Projektide kooskõlastamiseks tuleb projekt tuua Nunne tn 18 hoovimajja, kus see registreeritakse ja võetakse Tallinna Kesklinna Valitsuse töötajatelt vajalikud kooskõlastused.
 2. Detailplaneeringute lähteülesanded, detailplaneeringud ja projekteerimisload võetakse kooskõlastamiseks Linnaplaneerimisameti saatekirjaga.
 3. Detailplaneeringu kaust tuleb esitada linnaosale kooskõlastamiseks kaaskirja ja ühe lisa põhijoonisega (A3 suuruses)
 4. Kaeveload  registreeritakse ja teostatakse järelvalvet. Esitada tuleb kooskõlastatud projektid. 
 5. Maakorralduse alased korraldused võetakse kooskõlastamiseks koos korralduse ettevalmistanud linnavalitsuse struktuuriüksuse kaaskirjaga.

Viimati muudetud 04.04.2022