Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Mittetulundustegevus Kesklinnas

Mittetulundustegevus Kesklinnas

 

Anname teada, et 1. jaanuaril 2022 jõustub Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2021 määrus nr 18 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“. Korra uue redaktsiooni olulisemaks muudatuseks on see, et võimalusel loobutakse toetuse saajaga mittetulundustegevuse toetuse andmise lepingu sõlmimisest. Sellisel juhul antakse toetus ainult haldusakti alusel.

Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord

 

2022. aasta mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused

Taotlus esitatakse iseteeninduskeskkonnas

 

Iseteeninduskeskkonnas Tallinna Kesklinna Valitsusele esitatud taotlused vaatab läbi komisjon.

Küsimuste korral saab iseteeninduses taotluse täitmisel tööajal abi telefonilt 640 4195.

2024. aastal palume taotlused esitada 2. veebruariks, 22. märtsiks, 17. maiks, 6. septembriks ja 8. novembriks.

Komisjoni liikmed on:

1. Nikita Groznov komisjoni esimees, linnaosa vanema asetäitja
2. Pille Orav  komisjoni esimehe asetäitja, kantselei juhataja
3. Ksenia Paškovski – tervisedenduse peaspetsialist
4. Sergei Tšekulajev – eelarve peaspetsialist
5. Marika Pärn – ettevõtluse sektori juhtivspetsialist
6. Kadi Kärner – Tallinna Kesklinna linnaosakogu esindaja
7. Margit Elviste – Tallinna Kesklinna linnaosakogu esindaja

Toetuse saajatel palume oma reklaammaterjalides eksponeerida Tallinna Kesklinna Valitsuse logo.

Lisainfo:
e-post: k[email protected]

Üldine lisainfo:
tel: 645 7200
e-post: [email protected]

 

Tallinna Kesklinna Valitsuse eraldatud toetused:

 

Järelevalve:

 Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni hinnang Tallinna Kesklinna Valitsuse 2013. a eelarve kasutamise kohta.

 

Isikuandmete töötlemine:

Teil tuleb teada, et taotluse esitamisel ja menetlemisel (juriidiliselt kindlas järjekorras õiguslik toiming, toimimisviis, protsess) kasutatakse Teie isikuandmeid, mis säilitatakse elektroonilisel füüsilise isiku kaardil. Nendeks andmeteks on ees- ja perenimi, isikukood, aadress, telefoninumber, mobiilinumber ja e-posti aadress. Taotlusega töö tegemisel (erinevatel menetluse sammudel) kasutatab neid andmeid nii MTT register ise (isikukood / registrikood ja e-post) kui toimingute tegemisel ka vastutav töötleja (nt taotluse number, taotleja ees- ja perenimi, juriidilise isiku nimi, juriidilise isiku registrikood, isikukood, aadress, telefoninumber, e-post). Neid andmeid töödeldakse Teid täiendavalt teavitamata korduvalt. Kahjuks elektroonilisi andmeid kasutamata ei ole elektrooniline menetlus tervikuna sh elektrooniline kooskõlastamine ja digitaalselt allkirjastamine paraku võimalik. Paratamatult tuleb neid andmeid kasutada, kuid püüame oma tööd teha viisil, mis oleks võimalikult vähe Teie huve ning andmeid riivav, kuid samaaegselt oleks täidetud ka Mittetulundustegevuse korra nõuded.

Taotluse andmeid kontrollime seitsmest elektroonilisest andmebaasist: Äriregistrist, Maksu- ja Tolliametist, Käibemaksu kohustuslase registreerimise numbri olemasolu, SAP Portaalist (võlgnevused Tallinna linnale), Mittetulundustegevuse registrist (aruande võlgenevused, varasemad taotlused) ja Toetuste registrist (eraldised reservfondi(de)st). Me teeme ka päringuid Rahvastikuregistri andmebaasi, kui :

1) olete teinud taotluse eraisikuna;

2) olete teinud taotluse olles juhatuse liige või volitatud isik esindades mittetulundusühingut või on Teid määratud lepingu allkirjastajaks, kuid Te ei ole veel Mittetulundustegevuse registris; 

3) on esitatud taotlus rühma osalemiseks kas ekskursioonil või laagris (siis vaatame, kas nimekirjas olevad inimesed on kesklinnast);

4) isikukaardi täiendamiseks puuduolevate / vananenud andmete tõttu;

5) olete hilinenud aruande esitamisega ning Te ei vasta kõnedele, e-kirjadele ega meeldetuletustele mõistliku aja jooksul, sellisel juhul tehakse päring Teie elukoha tuvastamiseks, et saata Teile tavapostiga / tähitud postiga teade, milles meenutatakse aruande esitamise kohustust.

Seoses andmejälgija teenuse käivitumisega on Teil võimalus vaadata, millal me Teie taotlusega tööd teeme ja esitada selle kohta ka küsimusi.

Kui Te leiate, et Teie isikuandmeid on Mittetulundustegevuse registris kasutatud liialt palju või mitte eesmärgipäraselt, siis palume võtta ühendust Andmekaitse Inspektsiooniga: helistada telefoninumbril 627 4135, saata e-kiri info (ät) aki.ee, või paberkiri postiaadressil Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129. Andmekaitse Inspektsiooni veebiaadress on www.aki.ee ja küsimuste korral sealne ametnik juhendab juba ise edasi, mis Teil tuleb teha.

Viimati muudetud 29.01.2024