Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Kesklinna Valitsus

Tallinna Kesklinna Valitsus

 

Aadress Nunne tn 18, 15058 Tallinn
Sotsiaalhoolekande osakond asub Pärnu mnt 9.
Telefon 645 7200
E-post [email protected] 
Registrikood 75014221
Linnaosa vanem Monika Haukanõmm

kesklinna_valitsuse_hoone.jpg

Tallinna Kesklinna Valitsus on Tallinna linna ametiasutus, mis:
 • teenindab Kesklinna elanikke ja ettevõtjaid
 • osutab avalikke teenuseid
 • arendab linnaosa, selle tõmbekeskusi ja asumeid
 • tagab taristu toimimise
Tööaeg ja vastuvõtt

Teenindussaal (Nunne tn 18)
E        8.15–18.00
T–N  8.15–17.00
R       8.15–16.00

Vastuvõtuajad

Linnakeskkonna osakond (Nunne tn 18)

Juhataja
E 16.00–18.00 ja N 10.00–12.00
Kabinet 24

Spetsialistid
E 15.00–18.00
N 10.00–12.00

Rahvastikuregistri sektor (Nunne 18)

Palume registritoiminguid teha Rahvastikuregistri kodulehel.  

Vastuvõtt
E 9.00–18.00 (suletud 12.00–13.00)
T 9.00–16.30 (suletud 12.00–13.00)
N 9.00–16.30 (suletud 12.00–13.00)
R 9.00–12.00

Sotsiaalhoolekande osakond (Pärnu mnt 9)

Osakonna juhataja 
E 16.00–17.30 ja N 10.00–12.00

Osakonna juhataja asetäitja – sotsiaaltoetuste talituse juhataja 
E 9.00–12.00 ja N 15.00–16.30

Sotsiaalteenuste talitus

E 9.00–12.00, 14.00–17.30
N 9.00–12.00, 14.00–16.30

Lapse heaolu talitus

E 9.00–12.00, 14.00–17.30
N 9.00–12.00, 14.00–16.30

Sotsiaaltoetuste talitus

E 9.00–12.00, 14.00–17.30
T, N 9.00–12.00, 14.00–16.30

Struktuur

Juhtkond
Kantselei
Kultuuri- ja vaba aja sektor
Linnakeskkonna osakond
Linnavara osakond
Ettevõtluse sektor
Rahvastikuregistri sektor
Sotsiaalhoolekande osakond

Hallatavad asutused

Kogu Tallinna Kesklinna Valitsuse struktuur.

Komisjonid

Mittetulundustegevuse toetuste taotluste läbivaatamise komisjon

Linnaosakogu

TALLINNA KESKLINNA LINNAOSAKOGU KOOSOLEK
20.02.2024 algus kell 17.30
korraline koosolek toimub Nunne 18 I korruse saalis 

Päevakorraeelnõu

1. Arvamuse andmine Juhtme tn 6 // Mõigu tn 22 kinnistu detailplaneeringule
Detailplaneering nr: DP043370 https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP043370
esitlus
Ettekandja: projekteerija esindaja Arno Anton (Optimal Projekt OÜ)


2. Tallinna Endla Lasteaia arengukava 2024-2027 kooskõlastamine
Ettekandja: lasteaia esindaja
arengukava


3. Tallinna Päevalille Lasteaia arengukava 2024-2026 kooskõlastamine
Ettekandja: lasteaia esindaja
arengukava

4. Kadrioru Lasteaia arengukava 2024-2026 kooskõlastamine
Ettekandja: lasteaia esindaja
arengukava

5. Tallinna Lotte Lasteaia 2024 – 2026 arengukava kooskõlastamine
Ettekandja: lasteaia esindaja
arengukava

6. Tallinna Kiisupere Lasteaia arengukava 2024-2026 kooskõlastamine
Ettekandja: lasteaia esindaja
arengukava

7. Tallinna Mürakaru Lasteaia arengukava 2024-2026 kooskõlastamine
Ettekandja: lasteaia esindaja
arengukava

8. Rõõmutarekese Lasteaia arengukava 2024-2026 kooskõlastamine
Ettekandja: lasteaia esindaja
arengukava

9. Puurkaevude rajamisest Aegna saarele

Ettekandja: Raul Rink (Aegna saarevanem)

10. Välikaubanduse põhimõtted Tallinna kesklinnas
Ettekandja: Marika Pärn (ettevõtluse sektori juhtivspetsialist)
Raekoja plats ; Kesklinn
Linnaosakogu toetab ja mõjutab kohaliku kogukonna elu ja linnaosa arengut. Linnaosakogu:

 • osaleb kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava ja eelarvestrateegia kujundamisel, esitades seisukohti, arvamusi ja ettepanekuid
 • annab arvamuse linna eelarvele
 • võtab seisukoha kõigis küsimustes, mis puudutavad omavalitsuse toimimist linnaosa territooriumil või kohalikku elukorraldust ning teeb õigusaktides sätestatud ulatuses ettepanekuid
 • kooskõlastab planeeringuid, kujundades selle kaudu linnaruumi
 • teeb linnavolikogule või linnavalitsusele algatusi kohaliku elu küsimuste aruteluks ja õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks
Kesklinna linnaosakogu koosseisu leiad õigusaktide infosüsteemist Teele
Palgaandmed

Palgaandmed avalikustatakse Rahandusministeeriumi veebilehel.

Ametnike palgaandmed 01.04.2014 seisuga
Ametnike palgaandmed 2013
Palgaandmed 01.04.2013 seisuga

Teenused ja toetused

Tallinna Kesklinna Valitsuse teenused ja toetused leiad teenuste andmekogust.

Populaarsemad valdkonnad
Sotsiaalhoolekanne
Perekond ja rahvastik

Populaarsemad teenused ja toetused 
Koolitoetus
Lapsehoiutoetus
Sissetulekust sõltuv toetus toimetuleku tagamiseks
Toimetulekutoetus
Sünnitoetuse andmine
Elukoha aadressi muutmine rahvastikuregistris
Mittetulundustegevuse toetus

Tööpakkumised ja praktika

Tööpakkumised

Vaata Tallinna linna aktiivseid töökuulutusi

Praktika

Praktikale võetakse üldjuhul üliõpilased, kes õpivad Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses vähemalt teisel kursusel.

Praktika sooritamiseks palume esitada järgmised dokumendid:

 • taotlus
 • õppeasutuse praktika juhend
 • akadeemiline õiend
 • CV (soovi korral kasuta antud vormi)
2024. aastal on Tallinna Kesklinna Valitsuses praktika võimalik sooritada kuni kahel üliõpilasel:
 • 1 linnakeskkonna aianduse või maastikuehituse valdkonnas (ametikoolidest tulijad) 
 • 1 sekretäritöö, administraatoritöö valdkonnas
Dokumendid palume saata vähemalt üks kuu enne praktika soovitud algust posti või e-posti teel. Tallinna Kesklinna Valitsuse kontaktisik praktikakohtade küsimuses on Piia Abel ([email protected], tel 645 7246). Taotluse esitanutega võetakse ühendust kahe nädala jooksul.

Praktikale võtmist Tallinna linna ametiasutustes reguleerib praktikale võtmise kord.
Riigihanked

Tallinna Kesklinna Valitsuse riigihanked avaldatakse riigihangete registris.

Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktidkasuliku teabekorduma kippuvad küsimused ja riigihangete registri kasutusjuhendid leiad Rahandusministeeriumi veebilehelt.

Tallinna hankekord
Tallinna Kesklinna Valitsuse riigihangete kord
Tallinna Kesklinna Valitsuse hankeplaan 2024

Toimingupiirangud

Siin avaldatakse teave toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata (korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-d 4, 5 ja 7). Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

 • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
 • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
 • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.

Toimingupiirangu kohaldamata jätmine

Kesklinna valitsus on jätnud toimingupiirangu kohaldamata järgmistel juhtudel:

 • Tallinna Kesklinna Valitsus sõlmis 6. veebruaril 2023 Monika Haukanõmmega Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna kasutusse andmise üürilepingu nr  3-23-318/10, mille alusel lubatakse tasu eest eksponeerida reklaami ja paigaldada selleks reklaamtreiler Kiikri 2a haljasalale perioodil 20. veebruar 2023 – 5. märts 2023.
Lepingu sõlmimisel ei kohaldatud toimingupiirangut korruptsioonivastase seaduse § 11 lõike 3 punktide 5 ja 6 alusel.
 • Tallinna Kesklinna Valitsus sõlmis 6. veebruaril 2023 Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna kasutusse andmise üürilepingu nr 3-23-315/10 Monika Haukanõmmega, mille alusel lubatakse tasu eest eksponeerida reklaami ja paigaldada selleks reklaamtreiler Torupilli ots 3b asuvale haljasalale perioodil 20. veebruar 2023 - 5. märts 2023.
Lepingu sõlmimisel ei kohaldatud toimingupiirangut korruptsioonivastase seaduse § 11 lõike 3 punktide 5 ja 6 alusel.
 • Tallinna Kesklinna Valitsus sõlmis 16. septembril 2021 Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna kasutusse andmise üürilepingu nr 3-21-9927/13 Monika Haukanõmmega, mille alusel lubatakse tasu eest eksponeerida reklaami ja paigaldada selleks reklaamtreiler Koidu tn 112 olevale haljasalale perioodil 16. september kuni 18. oktoober 2021.
Lepingu sõlmimisel ei kohaldatud toimingupiirangut korruptsioonivastase seaduse § 11 lõike 3 punktide 5 ja 6 alusel.
 • Tallinna Kesklinna Valitsus sõlmis 16. septembril 2021 Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna kasutusse andmise üürilepingu nr 3-21-9921/11 Monika Haukanõmmega, mille alusel lubatakse tasu eest eksponeerida reklaami ja paigaldada selleks reklaamtreiler Torupilli ots 3b asuvale haljasalale perioodil 16. september kuni 18. oktoober 2021.
Lepingu sõlmimisel ei kohaldatud toimingupiirangut korruptsioonivastase seaduse § 11 lõike 3 punktide 5 ja 6 alusel.
 • Tallinna Kesklinna Valitsus sõlmis 16. septembril 2021 Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna kasutusse andmise üürilepingu nr 3-21-9912/9 Monika Haukanõmmega, mille alusel lubatakse tasu eest eksponeerida reklaami ja paigaldada selleks reklaamtreiler Kiikri tn 2a haljasalale perioodil 16. september kuni 18. oktoober 2021.

Lepingu sõlmimisel ei kohaldatud toimingupiirangut korruptsioonivastase seaduse § 11 lõike 3 punktide 5 ja 6 alusel.

Õigusaktid

Tallinna Kesklinna ja Tallinna Kesklinna Valitsuse põhimäärus
Kantselei põhimäärus
Linnakeskkonna osakonna põhimäärus
Ettevõtluse sektori põhimäärus
Sotsiaalhoolekande osakonna põhimäärus
Rahvastikuregistri osakonna põhimäärus
Kultuuri- ja vaba aja sektori põhimäärus
Linnavara osakonna põhimäärus

 

Viimati muudetud 21.02.2024