Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Kesklinna Valitsuse linnakeskkonna osakond

Aadress: Nunne tn 18
15058 Tallinn
Telefon: 645 7200
E-post: kesklinn@tallinnlv.ee 


Osakonna juhataja - Aigar Palsner
Telefon: 645 7214
E-post: 
aigar.palsner@tallinnlv.ee 
Kabinet: 24
Vastuvõtt: E 16.00 - 18.00 ja N 10.00 - 12.00


Spetsialistide vastuvõtt
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Peaspetsialist - Merike Kampus
Telefon: 645 7216
E-post: merike.kampus@tallinnlv.ee
Kabinet: 24
Tegevusvaldkond: tänavate heakord, kaevetöölubade  kooskõlastamine, kaevetöölubade väljastamine, kaevetööde järelevalve ja kaevetööde vastuvõtmine. Aadressitähiste eeskirja täitmise kontroll. Linnaosa elanike nõustamine linnaosa heakorra küsimustes

Peaspetsialist - Mart Mets
Telefon: 645 7215
E-post: mart.mets@tallinnlv.ee 
Kabinet: 23
Tegevusvaldkond: dendrotööde  koordineerimine, keskkonna- ja heakorraalaste küsimuste lahendamine; avalike ürituste lubade kooskõlastamine, haljastus, haljasalade heakord

Peaspetsialist - Cornelia Ulst
Telefon: 645 7217
E-post: cornelia.ulst@tallinnlv.ee
Kabinet: 32
Tegevusvaldkond: linnaosa arhitekt, projektereerimistingimuste menetlemine, ehitusprojektide kooskõlastamine, hoonete kasutuseelne ülevaatamine

Peaspetsialist - Riina Parm
Telefon: 645 7264
E-post: riina.parm@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: detailplaneeringute menetlemise korraldamine, ehitusprojektide kooskõlastamine, avalike arutelude ja avalike väljapanekute  läbiviimine; linnaosakogu linnaplaneerimismaakomisjoni töö korraldamine, komisjoni materjalide vastuvõtt; projekti "Hoovid korda" informatsioon

Peaspetsialist - Külly Annus
Telefon: 645 7251
E-post: kylly.annus@tallinnlv.ee
Kabinet: 31
Tegevusvaldkond: Jõulukaunistuste ja –kuuse paigaldamisega seotud tehniliste ja kujunduslike tööde korraldamine. Järelevalve teostamine linnaosa bilansis olevate liikumisväljakute, mängu-, ja spordiplatside korrashoiu üle. Infoviitade ja –stendide korrasoleku jälgimine, vajadusel nende remondi- ja hooldustööde korraldamine.

Vanemspetsialist - Henri Jürlau
Telefon: 645 7212
E-post: henri.jyrlau@tallinnlv.ee 
Kabinet: 23
Tegevusvaldkond: jäätmekäitlus; grafiti ja sodimised; heakorra küsimused; avalik töö; korteriühistud, asumiseltsid, koostöö lasteaedade ja mittetulundusühingutega, ÜKT

Aednik - Kadri Järv
E-post: kadri.jarv@tallinnlv.ee

Viimati muudetud 11.02.2021