Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakond

Aadress: Pärnu mnt 9
10148 Tallinn
Telefon: 645 7832
E-post: kesklinn@tallinnlv.ee 


Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna teenused


Osakonna juhataja - Marje Paljak
Telefon: 645 7830
E-post: marje.paljak@tallinnlv.ee 
Vastuvõtt: E 16.00 - 17.30 ja N 10.00 - 12.00

Osakonna juhataja asetäitja-sotsiaaltoetuste talituse juhataja - Moonika Roosnupp
Telefon: 645 7840
E-post: moonika.roosnupp@tallinnlv.ee 
Vastuvõtt: E 9.00 - 12.00 ja N 15.00 - 16.30

Jurist - Kristel Tina
Telefon: 645 7842
E-post: kristel.tina@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: Sotsiaalhoolekannet puudutavad juriidilised küsimused, arvamuste andmine kohtule varaga tehtavateks tehinguteks

Vanemspetsialist - Merike Jaanhold-Lintal
Telefon: 645 7832
E-post: merike.jaanhold-lintal@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: Üldinfo

Vanemspetsialist - Jaanika Paenurm
Telefon: 645 7867
E-post: jaanika.paenurm@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: Vastuvõtule registreerimineSotsiaalteenuste talitus

Vastuvõtt
E 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.30
N 9.00 - 12.00, 14.00 - 16.30

Sotsiaalteenuste talituse juhataja - Kelli Teede
Telefon: 645 7833
E-post: kelli.teede@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: Sotsiaalteenuste osutamise korraldamine, sealhulgas täiskasvanute eestkoste korraldus

Peaspetsialist - Toomas Ora
Telefon: 645 7870
E-post: toomas.ora@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: Erivajadustega inimeste (koduta, kinnipidamiskohast vabanenud) juhtumite korraldamine, eluasemeprobleemidega inimeste nõustamine, sotsiaalmajutusüksusesse suunamine

Peaspetsialist - Merili Tamm
Telefon: 645 7834
E-post: merili.tamm@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: Eakate inimeste juhtumite korraldamine, koduteenustele, mäluhäiretega eakate päevahoiuteenusele ja hooldekodusse suunamine

Peaspetsialist - Annika Torjus
Telefon: 645 7848
E-post: annika.torjus@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: Puuetega inimeste juhtumite korraldamine, hoolduse seadmine ja hoolduse määramine, isikliku abistaja teenusele suunamine, invatranspordi korraldamine, eluruumi kohandamise kulu hüvitamine

Peaspetsialist
Telefon: 645 7835
E-post: 
Tegevusvaldkond: Erivajadustega inimeste hoolekande ja lähisuhtevägivalla juhtumid

Peaspetsialist - Kai Luik
Telefon: 645 7836
E-post: kai.luik@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: Lähisuhtevägivallaga seotud juhtumid

Lapse heaolu talitus

Vastuvõtt
E 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.30
N 9.00 - 12.00, 14.00 - 16.30

Lapse heaolu talituse juhataja - Marge Rungi
Telefon: 645 7846
E-post: marge.rungi@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: Laste hoolekandega seotud üldised küsimused. Laste hooldusõigusega seotud vaidlused

Lapse heaolu peaspetsialist - Kristi Kensap
Telefon: 645 7844
E-post: kristi.kensap@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: Vanemliku hoolitsuseta abivajavad ja hädaohus olevad lapsed, lähisuhtevägivalla all kannatavad pered

Lapse heaolu peaspetsialist - Piret Kütt
Telefon: 645 7837
E-post: piret.kytt@tallinnlv.ee    
Tegevusvaldkond: Eestkoste seadmine alaealiste üle, hoolduspered

Lapse heaolu peaspetsialist - Eda Veskimägi
Telefon: 645 7841
E-post: eda.veskimagi@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: Asendushooldusteenusel olevad lapsed ja nende järelvalve

Lapse heaolu vanemspetsialist - Heleene Mäe
Telefon: 645 7857
E-post: heleene.mae@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: Koolikohustuse mittetäitjad, alaealised õigusrikkujad

Lapse heaolu vanemspetsialist - Erika Padrik
Telefon: 645 7863
E-post: erika.padrik@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: Koolikohustuse mittetäitjad, alaealised õigusrikkujad

Lapse heaolu vanemspetsialist - Marie Vildersen
Telefon: 645 7845
E-post: marie.vildersen@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: Eluasemeprobleemidega pered, SMÜ-s elavad lastega pered

Lapse heaolu vanemspetsialist - Kaisa Tiits
Telefon: 645 7843
E-post: kaisa.tiits@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: Vanemliku hoolitsuseta abivajavad ja hädaohus olevad lapsed, lähisuhtevägivalla all kannatavad pered

Lapse heaolu vanemspetsialist - Anneli Väär
Telefon: 645 7847
E-post: anneli.vaar@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: Laste hooldusõigusega seotud vaidlused

Lapse heaolu vanemspetsialist - Kristina Rooma
Telefon: 645 7856
E-post: kristina.rooma@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: Puuetega laste pered

Lapse heaolu vanemspetsialist - Isabel Padumäe
Telefon: 645 7874
e-post: isabel.padumae@tallinnlv.ee


Sotsiaaltoetuste talitus

Vastuvõtt
E 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.30
T, N 9.00 - 12.00, 14.00 - 16.30

Peaspetsialist – Heinar Eranurm
Telefon: 645 7869
E-post: heinar.eranurm@tallinnlv.ee 

Vanemspetsialist – Inga Pronina
Telefon: 645 7860
E-post: inga.pronina@tallinnlv.ee

Vanemspetsialist – Mari Leis
Telefon: 645 7861
E-post: mari.leis@tallinnlv.ee

Vanemspetsialist – Hele Tamme
Telefon: 645 7862
E-post: hele.tamme@tallinnlv.ee

Vanemspetsialist – Jelena Danjuševskaja
Telefon: 645 7872
E-post: jelena.danjusevskaja@tallinnlv.ee

Vanemspetsialist – Sirje Nagel
Telefon: 
E-post: sirje.nagel@tallinnlv.ee

Vanemspetsialist – Ene Nugismann
Telefon: 645 7873
E-post: ene.nugismann@tallinnlv.ee

Vanemspetsialist – Marek Nuka
Telefon: 645 7839
E-post: marek.nuka@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: lapsehoiuteenuse hüvitamine

Viimati muudetud 03.02.2023