Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Kesklinna Valitsuse tutvustus

Tallinna Kesklinna Valitsuse hoone NUnne tänavalAadress: Nunne tn 18,
15058 Tallinn
Telefon: 645 7200
E-post: kesklinn@tallinnlv.ee 
Registrikood: 75014221
Linnaosa vanem: Monika Haukanõmm
Kesklinna veebileht: tallinn.ee/kesklinn
 

Tallinna Kesklinna Valitsuse
rahvastikuregistri sektor ja sotsiaalhoolekande osakond
asuvad aadressil Pärnu mnt 9

Tallinna Kesklinna linnaosa on Tallinna maa-alal ja koosseisus Tallinna Linnavolikogu moodustatud ja tema kehtestatud linnaosa põhimääruse alusel tegutsev üksus. 

Tallinna Kesklinna Valitsuse teenused.

Tallinna Kesklinna Valitsus lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad pädevused on järgmised:

 • sotsiaalhoolekanne, erivajadustega isikute ja laste kaitse;
 • noorsoo- ja erinoorsootöö;
 • elamumajandus;
 • kommunaalmajandus, heakord ja haljastus;
 • jäätmekäitlus;
 • ruumiline planeerimine;
 • kultuuritöö ja haridus;
 • sport ja vaba aja veetmine;
 • linnaosas ettevõtluseks tingimuste loomine, turu- ja tänavakaubanduse korraldamine;
 • reklaam ja linnaosa valitsuse valitsemisel olevate ehitiste pinna reklaami- ja kaubandustegevuseks kasutusse andmine;
 • rahvastikuregistri andmete töötlemine;
 • osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisirgullerimisplaanis ametisasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine;
 • linnaosa valitsuse hallatavate asutuste töö koordineerimine;
 • terviseedendus;
 • halduslepingu alusel avaliku töö korraldamine.

 

 


 

Viimati muudetud 14.09.2022