Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Toimingupiirangud Tallinna Kesklinna Valitsuses

Siin on avaldatud teave korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 punktides 4, 5 ja 7 sätestatud toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata ning tuleb avaldada teade avalikku ülesannet täitva asutuse/linna veebilehel.
Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:  

 1. kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;    
 2. toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;    
 3. linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.    

       

Tallinna Kesklinna Valitsus ei kohaldanud korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-de 5 ja 6 alusel toimingupiirangut.

Korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 1 alusel on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui:

 •  otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes;
 • ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust;
 • ametiisik on teadlik korruptsiooniohust.

 Korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 alusel ei kohaldata toimingupiiranguid:

 • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade asutuse veebilehel;
 • kui rutiinse otsuse või toimingu tegemisel korruptsioonioht puudub, sealhulgas kui ametiisik teeb käsutustehingu või toimingu, omamata võimalust määrata selle asjaolusid. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade asutuse veebilehel.
 • Tallinna Kesklinna Valitsus sõlmis 16. septembril 2021 Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna kasutusse andmise üürilepingu nr 3-21-9927/13 Monika Haukanõmmega, mille alusel lubatakse tasu eest eksponeerida reklaami ja paigaldada selleks reklaamtreiler Koidu tn 112 olevale haljasalale perioodil 16. september kuni 18. oktoober 2021.
  Lepingu sõlmimisel ei kohaldatud KVS § 11 lg 1 punktis 1 nimetatud toimingupiirangut KVS § 11 lg 3 p-de 5 ja 6 alusel.
 • Tallinna Kesklinna Valitsus sõlmis 16. septembril 2021 Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna kasutusse andmise üürilepingu nr 3-21-9921/11 Monika Haukanõmmega, mille alusel lubatakse tasu eest eksponeerida reklaami ja paigaldada selleks reklaamtreiler Torupilli ots 3b asuvale haljasalale perioodil 16. september kuni 18. oktoober 2021.
  Lepingu sõlmimisel ei kohaldatud KVS § 11 lg 1 punktis 1 nimetatud toimingupiirangut KVS § 11 lg 3 p-de 5 ja 6 alusel.
 • Tallinna Kesklinna Valitsus sõlmis 16. septembril 2021 Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna kasutusse andmise üürilepingu nr 3-21-9912/9 Monika Haukanõmmega, mille alusel lubatakse tasu eest eksponeerida reklaami ja paigaldada selleks reklaamtreiler Kiikri tn 2a haljasalale perioodil
  16. september kuni 18. oktoober 2021.
  Lepingu sõlmimisel ei kohaldatud KVS § 11 lg 1 punktis 1 nimetatud toimingupiirangut KVS § 11 lg 3
  p-de 5 ja 6 alusel.

Viimati muudetud 16.09.2021