Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tööpakkumised ja praktika Tallinna Kesklinna Valitsuses

Tööpakkumised

Avaliku teabe seaduse §28 punkti 1 lõike 19 alusel avalikustab Tallinna Kesklinna Linnaosa Valitsuse täitmata ametikohad.


Praktika

Praktikale võtmist Tallinna Kesklinna Valitsuses reguleerib Tallinna linna ametiasutuste praktika kord (.doc), milles on toodud praktika sooritamise põhimõtted. Praktika eesmärgiks on anda üliõpilasele võimalus omandada töökogemus kohaliku omavalitsuse ametiasutuses. Praktikale võetakse üldjuhul Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses kõrgharidust omandavad üliõpilased.

Praktika sooritamiseks Tallinna Kesklinna Valitsuses palume esitada:

  • taotlus (*.doc)
  • õppeasutuse praktika juhend
  • akadeemiline õiend
  • elulookirjeldus (soovi korral kasuta antud vormi (.doc))

Praktikant võetakse praktikale kalendriaasta jooksul kokkuleppel ametiasutuse juhi või tema määratud isikuga, arvestades ametiasutuse võimalusi. Teavet praktika sooritamise võimaluste ja tingimuste kohta ning ametiasutusse kalendriaasta jooksul praktikale võetavate praktikantide arv avalikustatakse Tallinna veebilehel ja siseveebis jooksvalt vastavalt võimalustele ning vabanevatele praktikakohtadele.

2023. aastal on Tallinna Kesklinna Valitsuses praktikat võimalik sooritada kuni 2 üliõpilasel. Valdkondade võimalused selguvad kalendriaasta jooksul jooksvalt, hetkel on kindlad praktika sooritamise valdkonnad alljärgnevad:

  • 1 linnakeskkonna aianduse või maastikuehituse valdkonnas (ametikoolidest tulijad);
  • 1 sekretäritöö, administraatoritöö valdkonnas;

Vaata ka teiste linna ametiasutuste vabu praktikakohti 2023. aastal.

Taotlus jt loetletud dokumendid palume saata vähemalt üks kuu enne praktika soovitud algust.
Tallinna Kesklinna Valitsuse kontaktisik praktikakohtade küsimuses on Piia Abel, (piia.abel@tallinnlv.ee), tel 645 7246.
Taotluse esitanutega võetakse ühendust kahe nädala jooksul.

Viimati muudetud 24.01.2023