Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kesklinna rohealade küsitlus

Kesklinna rohealade küsitlus

Tallinna_linn_illustratsioonid_park_0.png


Tallinna linnas on palju elurikkust - meie kõrval elavad nii putukad, linnud kui erinevad loomad ning on oluline pakkuda ka neile sobivaid elupaiku.

Linna elurikkuse suurendamiseks on Tallinn võtnud eesmärgiks järjepidevalt vähendada rohealade niitmise mahtu. Nii näiteks kehtivad alates möödunud aasta 1. detsembrist linnas uued lepingud erinevate rohealade hooldamiseks, mis näevad ette senisest vähem intensiivset rohealade niitmist.

Selleks, et paremini hinnata, mis kohti linnas järgmisel hooajal rohkem või vähem niita, siis vajame infot, et millised rohealad on aktiivses kasutuses ning mis viisil ja kui tihti neid kasutatakse. Alustame Kesklinna linnaosaga ning seetõttu korjame infot just kesklinnas olevate rohealade kohta. Edaspidi on plaanis sarnaseid küsitlusi korraldada ka teistes linnaosades. 
 

Küsitlus toimub Maptionnaire keskkonnas 17.08 kuni 12.09. Aitäh kõigile, kes osalesid!

Küsitluse raames palume märkida kaardile rohealad, mida Kesklinnas kasutate ja vastata küsimustele nende kasutamise kohta. Loodame, et saate küsitlusest osa võtta ja seeläbi aidata hoida ümbritsevat loodust.

Küsitluse tulemused


Küsimustik Tallinna kesklinna rohealade kohta viidi läbi veebikeskkonnas, Maptionnaire platvormi ning Tallinna kodulehe veebivormi kaudu 2023 aasta suve lõpus. Küsitlusele andis sisendit kokku ligi 5000 kodanikku ning pea pooltest vastajatest olid ka Keskinna elanikud. 
Küsitluse tulemustega saab tutvuda esitluse failis: Rohealade niitmise kokkuvõte.
iljamatusihis.jpg
Mida küsitlusest järeldada?
 • Küsitluses osalenute suur hulk näitab, et Kesklinna rohealade käekäik on elanikele südamelähedane teema ning selle heakord kõnetab paljusid. 
 • Enamik vastajaid kasutavad rohealasid mitu korda kuus või isegi tihemini. 
 • Kõige rohkem kasutatakse kesklinna rohealasid jalutamiseks.
 • Niitmise osas hindas üle 75% vastanuid, et rohealasid ei peaks niitma või kui niita, siis seda teha harva. 

Pildi autor: Ilja Matusihis

Eraldi vaadati rohealade küsitluses üle Toompargi, Poolamäe, Skoone bastioni ning Teatri väljaku kohta käinud vastused

Toompark:
 • Snelli tiigi ning Vanalinna äärset Toomparki külastasid 70% vastanutest tihedamini kui korra kuus. Üle poolte vastanutest kasutab Toomparki jalutamiseks, kas üksi, seltsonnaga või lemmikloomaga. Samuti märgime ära, et Toomparki kasutatakse siiski ka lastega aja veetmiseks, mängimiseks, aktiivseks tegevuseks või ka lõõgastamiseks. 
 • Ainult 14,6% vastanutest on arvamusel, et Toomparki peaks niitma. Lausa üle 80% vastanutest näeb, et niitmist tuleks teha harva või siis üldse mitte. Kuna roheala külastajad veedavad aega pigem tiigi ääres kui autotee kõrval, siis pakuti välja varianti, et Toomparki ei niidetaks autotee poolses ääres.
Poolamägi:
 • Kalevi Keskstaadioni kõrval olevat Poolamäge külastatavad 63.4% vastanutest rohkem kui korra kuus. Poolaparki kasutavad pooled vastanutest meeleldi jalutamiseks. 
 •  44% Poolamäe külastajaid soovivad, et roheala niidetaks harva. Pea 20% on arvamusel, et ala ei tohiks üldse niita. Pakuti välja varianti, et kui siiski peaks niitma, siis vähemalt Poolamäe nõlvad võiksid olla niitmata.
Skoone bastion:
 • Vanalinna ning Linnahalli läheduses oleval Skoone bastioni rohealal käivad pooled vastanutest rohkem kui korra kuus. 43% vastanutest käib alal harvem, kui korra kuus. Antud roheala kasutab valdav enamus (52.9%) jalutamiseks. Peab ära märkima, et ala on ka populaarne lõõgastumise tegevusteks (pikniku pidamine, jooga, looduse nautimine).
 • Lausa üle poole vastanutest on kindlal arvamusel, et Skoone bastioni roheala ei vaja niitmist. Lisaks sellele arvab 28% vastanutest, et roheala peaks niitma harva. Väga paljud vastanud olid arvamusel, et rohealal on suur potensiaal arenenda populaarseks pargiks, kui sellega tegeletaks ning kui suurendatakse elurikkust. 
Teatriväljak:
 • Estonia teatri ees ning Solarise keskuse kõrval asetsev Teatriväljak oli samuti tiheda kasutusega. Pea 70% vastanutest käib seal rohealal tihemini kui korra kuus.  Võrreldes eelmiste parkidega kasutatakse Teatriväljakut kõige rohkem jalutamiseks (75%). Ala kasutatakse kõige vähem lastega aja veetmiseks.
 • Ligi 60% vastanutest on arvamusel, et ala ei pea niitma. See on kõige rohkem täieliku niitmise vastu pargiala väljatoodud rohealadest. Lisaks sellele näeb 25% vastanutest, et parki peaks niitma, kuid harva. Kuna park asub tiheda liiklusega sõiduteede vahel, siis on kodanikud arvamusel, et praegu on park alakasutatud ning vajaks uut haljastuslahendust.
dmitripovilaitis.jpg
Pildi autor: Dmitri Povilaitis

Viimati muudetud 07.05.2024