Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Keskraamatukogu pälvis Euroopa Parlamendi tunnustuse

Euroopa Kodaniku auhinna 2020 pälvis Tallinna Keskraamatukogu programm „Loeme ette“, kus raamatukoguhoidjad loevad lastele raamatuid, pakkudes sellega tuge kodukontoris töötavatele lapsevanematele.

Euroopa Kodaniku auhind on Euroopa Parlamendi tunnustus kodanike vastastikuse arusaamise ja ühiskonna sidususe edendajatele. Sel aastal pöörati tähelepanu eelkõige projektidele, mis olid seotud koroonakriisist põhjustatud probleemide lahendamisega.

Tallinna Keskraamatukogu raamatukoguhoidjad on alates eelmise aasta märtsist lastele telefoni teel ja veebisildade vahendusel raamatuid ette lugenud, et vanemad saaks kodukontoris hinge tõmmata ja laste vaba aeg oleks looval viisil sisustatud. Individuaalsed kõned muudavad ettelugemise kogemuse lapse vajadustele vastavaks ning aitavad säilitada lapse huvi raamatute vastu. Tihti tuleb ette ka olukordi, kui laps harjutab lugemist hoopis raamatukoguhoidjale ette lugedes, räägib oma päevast või joonistab ettelugemist kuulates. Detsembris said lapsed helistada raamatukoguhoidjale-päkapikule ja harjutada jõuluvanale salmi lugemist. 

Lisaks „Loeme ette“ kampaaniale osutusid väga populaarseks ka paljud teised eriolukorra ajal käivitatud teenused, mis kuuluvad samuti praeguseks püsivalt Tallinna Keskraamatukogu teenuste hulka. Videosildade vahendusel korraldatakse koolitusi ja raamatukogutunde, distantsõppel õpilasi nõustatakse koolitööde tegemisel ning raamatukoguhoidjad arutlevad noortega kirjandusest veebikeskkondades (nt Facebookis, Instagramis, Discordis). Eakatele loevad  raamatukoguhoidjad telefoni teel uudiseid ette ja vastavad  igapäevaelu puudutavatele infopäringutele. Seda tehes aitab raamatukogu ühtlasi vähendada eakate isolatsioonist ja suhtlemisvaegusest tulenevat üksindustunnet ja stressi. Seenioridele jagatakse digioskusi telefoni- või videokõne teel ning toimuvad Skype vestlusklubi kohtumised.