Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kihnu lasteaia rühmad

Tallinna Kihnu Lasteaias on 2021/22 õppeaastal avatud 12 rühma.

1. Pilvekillud-          1,6--3 a sõimerühm, õppekeel eesti keel

2. Saarelaiud- 1,6a-3 a sõimerühm, õppekeel vene keel           

3. Vikerkaarelaiud -        2a-3a  sõimerühm, õppekeel vene keel

4. Liivalaiud-          2a-7a liitrühm, õppekeel eesti keel

5. Tähekillud-         3a-4a  osaline keelekümblusrühm, õppekeel (eesti keel/vene keel)

6. Lainelaiud-         3a-4a  osaline keelekümblusrühm, õppekeel (eesti keel/vene keel)

7. Tuulekillud-        4a-5a osaline keelekümblusrühm, õppekeel (eesti keel/vene keel) 

8. Päikesekillud-     4a-5a  osaline keelekümblusrühm, õppekeel (eesti keel/vene keel)

9. Kivikillud -            4a-6a aiarühm, õppekeel eesti keel

10. Värvikillud -        5a-6a   osaline keelekümblusrühm, õppekeel (eesti keel/vene keel)

11. Merelaiud-          5a-6a  osaline keelekümblusrühm, õppekeel ( eesti keel/vene keel)

12. Tormilaiud -        6a-7a osaline keelekümblusrühm, õppekeel ( eesti keel/vene keel)Koolieelse lasteasutuse seadus § 6:

(2) Sõimerühmas on kuni kolmeaastased lapsed.

(3) Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
1)kolme- kuni kuueaastased lapsed;

2)kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.
4) Liitrühma moodustamiseks võivad ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanem). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.  

(01.01.2015 aastal jõustunud muudatus)

(https://www.riigiteataja.ee/akt/120112014011?leiaKehtiv)

Viimati muudetud 09.08.2021