Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kihnu lasteaia rühmad

Kihnu lasteaia rühmad

Tallinna Kihnu Lasteaias on 2023/24 õppeaastal avatud 12 rühma

1. Merelaiud-          1,6-3 a sõimerühm, õppekeel eesti keel
2. Värvikillud-        1,6a-3 a sõimerühm, õppekeel vene keel

3. Saarelaiud-        1,6-4 a liitrühm, osaline keelekümblus, õppekeel (eesti keel/vene keel)

4. Vikerkaarelaiud-1,6-4 a liitrühm,  õppekeel  eesti keel 

5. Pilvekillud-        4a-5a  aiarühm, õppekeel eesti keel
6. Liivalaiud-          4a-6a aiarühm, õppekeel eesti keel

7. Tormilaiud          4a-5a  osaline keelekümblusrühm, õppekeel (eesti keel/vene keel)

8. Tähekillud-         5a-6a  osaline keelekümblusrühm, õppekeel (eesti keel/vene keel)
9. Lainelaiud-         5a-6a  osaline keelekümblusrühm, õppekeel (eesti keel/vene keel)
10. Tuulekillud-        6a-7a osaline keelekümblusrühm, õppekeel (eesti keel/vene keel) 
11. Päikesekillud-     6a-7a  osaline keelekümblusrühm, õppekeel (eesti keel/vene keel)
12. Kivikillud -         6a-7a aiarühm, õppekeel eesti keel

Koolieelse lasteasutuse seadus § 6:
(2) Sõimerühmas on kuni kolmeaastased lapsed.
(3) Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
1)kolme- kuni kuueaastased lapsed;

2)kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.
4) Liitrühma moodustamiseks võivad ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanem). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.  

(01.01.2015 aastal jõustunud muudatus)
(https://www.riigiteataja.ee/akt/120112014011?leiaKehtiv)
 

 

Viimati muudetud 21.02.2024