Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kohatasu

 

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

1. jaanuarist 2016 jõustus Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr"

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

1. jaanuarist 2020 a on vanema osa määra suuruseks  71.25 eurot.

 

Viimati muudetud 07.01.2020